زمان بي آغاز


زمان بي آغاز
    زمان بي آغاز

پاسخ :


آوای متمایز کننده معنی در زبان

1:آنکه مجلس میهمانی را زینت دهد

ازل


آگهی تبلیغاتی بزرگ و مصوّر دیواری
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آنچه به عنوان برآورده شدن حاجات به نیازمند بپردازند

2:آهنگساز آلمانی که آثار متعدّدی برای پیانو ساخت

الستآنچه در پایان کتاب نوشته شود
شارانا در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1392 در ساعت 07:32 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


79 out of 100 based on 44 user ratings 669 reviews