نیزه کوتاه


نیزه کوتاه
    نیزه کوتاه

پاسخ :


وسیله،دستاویز

1:وسیم

مک


وزیدن،وزیدن باد
جدول باز در تاریخ 20 دی ماه سال 1391 در ساعت 02:48 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


وعده دروغ

2:وام بلاعوض

زوبینواقع گرایی
شارانا در تاریخ 13 خرداد ماه سال 1392 در ساعت 10:19 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


79 out of 100 based on 54 user ratings 279 reviews