گوسفند (عربی)


گوسفند (عربی)
    گوسفند (عربی)

پاسخ :


معان

1:معاصی

غنم


مهارشتر
جدول باز در تاریخ 20 دی ماه سال 1391 در ساعت 02:32 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


61 out of 100 based on 16 user ratings 441 reviews