مخترع "عکاسي" کيست؟


مخترع "عکاسي" کيست؟
    مخترع "عکاسي" کيست؟

پاسخ :


مخترع "ترن برقي" کيست؟

1:مخترع "تفنگ دوربين دار" کيست؟

"عکاسی" در سال 1829 میلادی، توسط یک مخترع فرانسوی به نام "داگر" اختراع شد.


مخترع "تلسکوپ نجومي" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


مخترع "تلسکوپ" کيست؟

2:مخترع "تلفن" کيست؟

داگر در سال 1829 میلادی "عکاسی" را اختراع کرد.


مخترع "تلفن بي سيم" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


95 out of 100 based on 55 user ratings 455 reviews