به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن کلوش 94/9/22


به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن کلوش 94/9/22


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن کلوش 94/9/22
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن کلوش 94/9/22
• زمان : 7:56
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی از پایه توسط خانم بزرگی آموزش دامن کلوش

چهارشنبه، 9 دی
71 out of 100 based on 51 user ratings 551 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت 93/3/8
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - سارافن 93/3/10
به خانه برمی گردیم - آموزش عروسک سازی توسط خانم خداپرست 93/3/11
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه روی شیشه خانم حمزه ای 93/3/17
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کیف 93/3/19
به خانه برمی گردیم - آموزش گلدوزی توسط خانم یوسفی 93/3/20
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: الگوی پایه جلوی بالا تنه
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه سارافن 93/3/24
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت عروسک توسط خانم خداپرست 93/3/25
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم معزز - کیف پول 93/3/27
به خانه برمی گردیم - آموزش چاپ ترانسفر توسط خانم غلامحسینی فر 93/3/28
به خانه برمی گردیم - آموزش آبکاری توسط خانم بنیادی 93/4/1
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کوله پشتی 93/4/2
به خانه برمی گردیم - آموزش گلدوزی توسط خانم یوسفی 93/4/3
*