شب 6 : حسین یا حسین


شب 6 : حسین یا حسین


/ کليپ شب 6 : حسین یا حسین
شب 6 : حسین یا حسین
• زمان : 00:25
دم سینه زنی

شنبه، 12
61 out of 100 based on 26 user ratings 651 reviews

حاج حسن خلج - شام شهادت حضرت زهرا ۹۳،اسفندماه - مدح امیرالمومنین علیه السلام
حاج حسن خلج - شب شهادت حضرت زهرا ۹۳،اسفندماه - بار دیگر سر لبالب شور شد (واحد)
حاج حسن خلج - شام شهادت حضرت زهرا ۹۳،اسفندماه - گفتم که از فراق نخوانم ولی نشد (واحد و شعرخوانی)
حاج حسن خلج - شب شهادت حضرت زهرا ۹۳،اسفندماه - قصه قصه ی بازو نیست (زمینه)
حاج حسن خلج - شام شهادت حضرت زهرا ۹۳،اسفندماه - می شویم امشب با اشک دیده (روضه)
حاج حسن خلج - شب شهادت حضرت زهرا ۹۳،اسفندماه - لطف چشمان توست حیدری ام (روضه)
حاج حسن خلج - شام شهادت حضرت زهرا ۹۳،اسفندماه - مادر مادر وای مادر (زمینه و شعرخوانی)
حاج حسن و محمدمهدی خلج - فاطمیه دوم (فروردین 94) - مانده که هست صحبت رفتن برای چه (روضه)
حاج حسن خلج - فاطمیه دوم (فروردین 94) - با رفتنت خال مکن دور و برم را (روضه)
حاج حسن خلج - فاطمیه دوم (فروردین 94) - وقتی جوانه نیست کجا عید می شود (روضه)
حاج حسن خلج - ولادت امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - تیغ ها سهم برادر ها شده (روضه)
حاج حسن خلج - ولادت امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - آوای سروش از سما می آید (مدح و روضه امام محمد باقر)
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته (روضه)
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - گفتن از تو چه قدر دشوار است (روضه)
*