شب اول-پیچیده توی شهر صدای سینه زنی


79 out of 100 based on 34 user ratings 1059 reviews

حاج حسن خلج - روز هفتم صفر 92 - گفتم به فلک که گشت مهموم حسن (روضه)
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد (مناجات)
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - آنروز تا که تیر به حلق پسر زدند (روضه)
حاج حسن خلج - روز دوازدهم صفر 92 - ای که شدی مات رخ شاه عشق (مدح و روضه)
حاج حسن خلج - روز دوازدهم صفر 92 - نیست فلک به قدر هم پایه ات (مدح و روضه)
حاج حسن خلج - روز دوازدهم صفر 92 - با صبر در نهایت ایوب مانده ام (روضه)
حاج حسن خلج - روز سیزدهم صفر 92 - صدای گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه (روضه)
حاج حسن خلج و حاج علی علیان - روز سیزدهم صفر 92 - انتظاری مانده روی گونه ای پژمرده ام (روضه)
حاج حسن خلج و حاج علی ناظمی - روز سیزدهم صفر 92 - دیدم تو بازار کوفه حراجه (روضه)
حاج حسن خلج - روز سیزدهم صفر 92 - شب تاریک بود و بادیه سرد (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - تویی مهربانتر ز ابر بهاری (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - چرا ای گل به زردی می گراید برگ های تو (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - هنوز یادمه هر چی که باورم نبود شد (روضه)
حاج حسن خلج - روز چهاردهم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
*