شب هشتم- گریه امون نمیده-سنگین


75 out of 100 based on 75 user ratings 375 reviews

حاج حسن خلج - شب عاشورای محرم 92 - نرود تا قیامت از یادم (شور)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - نشستم دوباره، بهم ریختم داستان را (روضه)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - وداع حسن و حرم دیدنی شد (روضه)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - غریب مادری، حسینم وا حسین (زمینه)
روز عاشورای محرم 92 - ارباب ما معلم عیسی بن مریم است (واحد)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - داره آروم روی زانو میشینه (روضه)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - ای همه میل دل من سوی تو (واحد)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - وای حسین (شور)
حاج حسن خلج - شد آخر کار خدانگهدار وعده دیدار کنار مادر (مسجد حضرت امیر (ع)-عاشورای حسینی 1392)
حاج حسن خلج - به بارشآمده تبم چو ابرهای بهار (مسجد حضرت امیر (ع)-شب پنجم محرم 1392)
حاج حسن خلج - دید خود را در کنار نور و نار (مسجد حضرت امیر (ع)-شب چهارم محرم 1392)
حاج حسن خلج - سینه زنی مرثیه قاسم (ع)-تو دلا غصه میشینه... (مسجد حضرت امیر (ع)-شب ششم محرم 1392)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - رو دست ارباب یه طفل بی تاب (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - آنروز تا که تیر به حلق پسر زدند (روضه)
*