آمادگی برای مطالعه


آمادگی برای مطالعهآمادگی برای مطالعه


مقدمات و شرایط اولیه ی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟
آیا تا کنون دقت کرده اید که هر جلسه ی مطالعه ی شما چگونه شروع میشود؟
شاید کمتر دقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعفهای اساسی بیشتر دانش آموزان به نحوی آغاز مطالعه باز میگردد. مطالعه بدون کسب آمادگیهای لازم،مانند شنا کردن بدون یادگیری مهارتهای شنا است.کسی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهدگرفت،زمان زیادی را هم از دست خواهد داد
مکان مطالعه
دانش آموزان در خصوص مکان مطالعه عادتهای متفاوتی دارند.مطالعه در منزل،پارک و کتابخانه های عمومی از رایجترین مکانهای مطالعه محسوب میشوند.آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و بدون تنوع باشد.اگر واقعا میخواهید با تمرکز مطالعه نمایید باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت دهید.بنابراین فضاهای عمومی مانند پارک،برای یک مطالعه جدّی،مکان مناسبی محسوب نمیشود.تغییرات مکرردر دکور اتاق و یا مکان مطالعه نیزچون مخلّ تمرکز میشوند توصیه نمیگردد.بعضیها دوست دارند موقع مطالعه کسان دیگری مانند دوستان دور و برشان باشند.اگر هدف از این کار مطالعه گروهی و رفع اشکال باشد خوب است،اما در هرحال،باید زمانهایی برای مطالعه فردی به صورت تنها در نظر گرفته شود.اگرمیتوانید و امکانات لازم را دارید بهترین مکان برای مطالعه ی توام با تمرکز،منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است و اگرعلیرغم فراهم بودن امکانات و شرایط وهمکاری اعضاء خانواده،باز دوست دارید که در فضاهای دیگری مطالعه نمایید،احتمالا باید در نیّت جدّی خود برای درس خواندن شک کنید.

برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است

هدفمندی مطالعه
این موضوع را از زوایای مختلف میتوان مورد بحث برنامه داد.یک بعد مهم هدفمندی به نیّات و ایده آل و انگیزهها ی شما برمیگردد.بعد دیگر آن به آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط است.یکی دیگر از ابعاد آن این است که شما چه قدر مهارتها و ظرافتهای لازم دربرنامهریزی و به خصوص پیشبینی تغییرات به خرج دهید.یعنی اینکه اگر قسمتی از برنامه ی شما اجرا نشد و یا طولانی شدن یک برنامه منجر به هم خوردن برنامه های دیگر شد چه طرحهای هدفمندی را پیش بینی کرده باشید. اگرچه درخصوص هر یک از ابعاد در قسمتهای بعدی صحبت خواهیم کرد.اما برای این که در این قسمت هم به نتیجهای رسیده باشیم به این نکته اشاره میکنیم که هدفمندی در مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف درباره ی اهداف برنامه ها و پیش بینی های لازم. به عبارت دیگربا یک ذهن ابهامگرا و پیچیده و سردرگم نمیتوان مطالعهای موفق داشت.اگر از پس خود برنمی آیید به مشاور مراجعه کنید


باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید

آغاز هوشیارانه
ما در این جا برای بیداری و هوشیاری تعاریف متفاوتی را درنظر میگیریم.هوشیاری یعنی داشتن یک آگاهی ارادی و به عبارت بهتر یعنی بیداری آگاهانه. بسیاری از دانش آموزان برای ورود به مطالعه بیدار هستند ولی هوشیاری لازم را ندارند. شاید برای شما پیش آمده که مطالعه درسی را شروع کرده اید اما بعد از گذشتن دقایقی،تازه متوجه شده اید که اصلا نمیدانید چه میکنید! دچار حواسپرتی میشوید و یا مطالب را خوب درک نمیکنید.مطالعه ی شما وقتی هوشیارانه است که شما از لحظه ی شروع مطالعه و بعد در لحظه لحظه ی ادامه ی آن بدانید که دارید چه میکنید و کاملا کنترل ارادی بر رفتار خود داشته باشید. تمرین خودآگاهی و تقویت هوشیاری، کیفیت آغاز و ادامه ی مطالعه را افزایش خواهد داد


برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید.

تمرین خودآگاهی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامهی مطالعه را افزایش خواهد داد.85 out of 100 based on 85 user ratings 535 reviews