از آزادی تمسخر تا آزادی فحاشی راهی نیست!


از آزادی تمسخر تا آزادی فحاشی راهی نیست!از آزادی تمسخر تا آزادی فحاشی راهی نیست!
نقدی بر مفهوم مناقشه انگیز "حق تمسخر"
هومان دوراندیش
عصر ایران - پس از اینکه یکی از چهره های مشهور جریان روشنفکری دینی ایران، نقدی بر هتک حرمت پیشوایان دین اسلام نوشت و لائیک های خارج از کشور را نصیحت کرد که در نقد دین، حرمت پیشوایان دینی را نگه دارند و از تحقیر و تمسخر آنها دست بدارند، بحث های فراوانی درباره حد و مرز آزادی بیان در بین چهره ها و گروه های سیاسی خارج از کشور درگرفت.

در بین آرایی که در دفاع از مجازبودن هتک حرمت پیشوایان دینی مطرح شد، تئوریک ترین رای این بود که انسان ها از حقی به نام " حق تمسخر " بهره مندند و حق تمسخر را باید به رسمیت شناخت. از آزادی تمسخر تا آزادی فحاشی راهی نیست!

مطابق این رای، حق تمسخر مصداقی از آزادی بیان است و از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی بیان را برای انسان ها به رسمیت شناخته است، پس آزادی تمسخر همه انسان ها را نیز باید به رسمیت شناخت.

هر چند که در هیچ یک از بندهای اعلامیه جهانی قوق بشر " حق تمسخر " به رسمیت شناخته نشده است، اما اگر بپذیریم که چنین حقی را از دل آزادی بیان می توان استنتاج کرد، آن گاه باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا حق فحاشی و حق دروغگویی را نمی توان مشتقی از مشتقات آزادی بیان دانست؟

اگر منظور از آزادی بیان، آزادی در بیان هر نوع سخنی است که انسان ها امکان بر زبان آوردن آن را دارند، سخن تمسخرآمیز با سخن فحاشانه و سخن دروغ، هر سه سخنانی ممکن الوقوع هستند.

در این جا البته بحث ما ناظر بر ممنوع یا مجاز بودن قانونی دروغگویی و تمسخر و فحاشی نیست؛ بلکه بحث بر سر روایی و ناروایی اخلاقی چنین سخنانی است.

اگر تمسخر دیگران، تمسخر عقاید آنان و یا تمسخر انسان هایی که در دوره های تاریخی پیشین می زیستند اخلاقاً رواست، با این استدلال که سخن تمسخرآمیز نیز به هر حال نوعی سخن است و انسان هادر سخن گفتن آزادند، منطقاً فحاشی به دیگران و یا فحاشی به انسان هایی که در دوره های تاریخی پیشین می زیستند نیز اخلاقاً رواست؛ چرا که سخن فحاشانه هم به هر حال نوعی سخن است و انسان ها در سخن گفتن آزادند.

دست چنین حکمی از دامان دروغگویی هم کوتاه نیست. بدین معنا که دروغ گفتن نیز نوعی از بیان/سخن است و از آنجایی که بنا بر این است که آزادی بیان را در تمامی مصادیق ممکن آن بپذیریم و تمامی این مصادیق را نیز اخلاقاً جایز بدانیم، منطقاً باید بپذیریم که دروغ گفتن نیز اخلاقاً رواست.

در استدلال به سود وجود "حق تمسخر"، بذری نهفته است که از دل آن درختی با شاخ و برگهای گونه گون سر بر می آورد. حق دروغگویی و حق فحاشی، فقط دو نمونه از تبعات پذیرش حق تمسخرند. چه بسا تدقیق بیشتر در این امر، ما را به ورطه پذیرش حقوق نامتعارف دیگری نیز بکشاند.

باید افزود وقتی که از حق تمسخر یا حق فحاشی سخن می گوییم، این ایده به دو معنا به کار می رود. نخست اینکه چنین حقی دال بر اخلاقی بودن چنان کاری است. از این منظر، بین حق و اخلاق نسبت تساوی بربرنامه است و قول و فعلی که انسان حق بیان یا انجام آن را دارد، قول و فعل اخلاقی است.

دوم اینکه، چنین حقی دال بر اخلاقی بودن چنان کاری نیست اما با این حال، باز هم انسان حق انجام آن کار را دارد. این موضع، برآمده از لیبرالیسم اخلاقی است که حق غیراخلاقی زیستن را، مادامی که به دیگران آسیبی نرساند، برای آدمی به رسمیت می شناسد. به عبارت دیگر، ممکن است مدافعان چنین حقی، استفاده از آن را اخلاقی ندانند ولی با این حال باز هم حق فحاشی یا تمسخر عقاید دیگران را ( قانوناً و نه اخلاقاً ) به رسمیت بشناسند.

به هر حال کسانی که از حق تمسخر دیگران و حق تمسخر عقاید دیگران دفاع می کنند، باید در این باره نیز موضع خود را روشن کنند که آیا بیان سایر سخنان به ظاهر غیراخلاقی را نیز در ذیل آزادی بیان آدمی می گنجانند و فی المثل از حق فحاشی و دروغگویی هم دفاع می کنند یا نه؟

اگر چنین تلازمی را بین حق تمسخر و حق فحاشی بپذیریم و به فلان شخص حق تمسخر عقاید دیگران را عطا کنیم، در واقع حق فحاشی به او را نیز به دیگران عطا کرده ایم و بازار تبادل تمسخر و فحش را قانوناً و بلکه اخلاقاً به رسمیت شناخته و تایید کرده ایم! چنین منطقی، در نهایت ما را به جای دفاع از آزادی بیان، به ورطه دفاع از رذائل اخلاقی می کشاند.

همه باید با نکوهش کلمات و گفتارهای غیراخلاقی، بکوشند که باب فحاشی و تمخسر را بر هر دوسوی نزاع ایمان و الحاد ببندند. بازماندن چنین بابی، فقط به کار دور شدن هر چه بیشتر انسان ها از یکدیگر می آید و بس. در حالی که آزادی بیان برنامه بود به گفتگو و مفاهمه ( و نه تمسخر و فحاشی ) بینجامد و ابناء بشر را به یکدیگر نزدیک کند.

منبع: سایت تحلیلی خبری عصر ایرانمعرفت بشري

1:

حق تمسخر سو تعبیر و صیفه ای جدید هست برای سو هستفاده از بنیان گرانی که برای ابراز بیان انسانها در مسیری درست و سنجیده کرامت و حقی قائل بودن .

حق گوی هیچگاه از مسیر تمسخر راه نمی پوید .

زین سخن گر نیستی بیگانه‌ای
دلق و اشکی گیر در ویرانه‌ای

تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای
دان که با دیو لعین همشیره‌ای

بنظر این نگارنده کسانی به تمسخر روی میاورند که دارای منطقی اقناع نماينده نیستن و نیز تمسخر نوعی خشم و غرور بی پایه و لودگی کودکانه هست که توان درک و یا برخوردی اصولی با مسائل پیش رو را درخود ندارد .


| اینفوگراف با موضوع آزاد |ضعف اندر ضعف و کبرش اونچنان
که به خواری بنگرد در واصلان

نیست اندر چشم تو اون نور رو
هستی اندر حس حیوانی گرو

بهر خود او آتشی افروختست
در دل رنجور و خود را سوختست


♦ خوانندگی با حجاب یا تبلیغ دین داری سکولار؟! ♦

2:

حرف بی معنایی هست یک نوع تسلسل منطقی و مغلطه مسخره بیشتر نیست .


"فن هراسی" ؛ از دوچرخه اجنّه تا عَلَمَک های شیطان
در چنین آزادی بیانی که حق تهمت حق افترا حق برچسب زدن به دیگران حق هرزه گویی های جنسی حق دشنام حق داد و فریاد حق آواز خوانی با صدای بلند حق آواز خوانی با صدای بد حق فحاشی حق دروغ گویی مجاز باشد حق انسانیت زیر پای حیوانیت له میشود اون را چطور احقاق کنیم ؟ منظور از آزادی بیان آزادی بیان حقایق هست نه به اون شوری شوری که کسی حرفی منطقی بزند که خب دوستان دندان اسب را بشمارید و مجازات شود .


مسئله حریم شخصی
یا کسی با علم و دلیل و مدرک ثابت کند که زمین به دور خورشید میچرخد و از بین ببرندش نه به این بی نمکی که آقایان تازه دارند از حقوق حیوانیت دفاع می نمايند !!!! ( در تاپیک نژادپرستی ایرانیان فرمودم دشمن خیلی کم عقلانه و سفیهانه دست به دشمنی می زند جدیداً خداوند کمی به ایشان عقل دهد و بر سر راهشان بیاورد انشاالله )


بخشودگی

3:

با بازی با کلمات و تمسخر آزادی نمی توان آزادی را سیاه کرد.

محدودیت آزادی جایی هست که آزادی دیگری را محدود می کند.


من و تو!؟

تمسخر دیگران آزادی بقیه را محدود نکرده اگر کسی نمی پسندد گوش ندهد.


میخ در دست و پا به یاد حضرت مسیح +عکس

به زور آهنگ را از صدا و سیما برایتان که پخش نمی نمايند! نشنوید تا ناراحت نشوید!

4:

پس بنده هم در اینجا به شما سخنانی میگویم ، اگر هم به نظر شما توهینی در اون هست مشکل خودتان هست چون به نظر بنده که توهینی نشده هست ،
شما نخوانید تا ناراحت نشوید !

5:

مگر شما کاری جز این دارید که به هر چه ایرانیست توهین کنید؟
جایی که توهین خالیست کاری نداریم.

بگویید.

ما هم نادیده می گیریم.
جایی که موضوعی هست ضد ایران برای بحث ما وارد می شویم برای بحث.

در آهنگ هم نیامده خطاب به ملت مسلمان و شیعه دوازده امامی چیزی هم نفرموده که قابل بحث باشد!
یک آهنگ هست که یک بشر زمینی با سطح هنری خود نگاشته و خوانده همین!

معمولا موسیقی را علاقه مند می رود پیدا می کند می خرد و می شنود.

فرضا بنده
اگر به موسیقی سنتی بلوچستان علاقه ندارم نمی روم اون را پیدا کنم و گوش کنم و بعد بگویم چه موسیقی بدی !

6:

یعنی اگر چند نفر یک آهنگ بخوانند و در اون به کوروش و ایران و اینها سخنانی بگویند و بجای breast در اون کاور ، پاسارگاد را برنامه بدهند به نظر شما مشکلی ندارد ؟
[اگر مشکلی ندارد با مسئولیت شما بنده با فتوشاپ چیزی شبیه اون درست می کنم و در این تارنما برنامه می دهم ، هرکس به فروم و فرمودگو علاقه دارد می آید این مطالب را می خواند و بعد میگوید چه موسیقی یا تصویر بدی ! ]

7:

مشکلی ندارد.

شما آزادید این کار را بکنید.

فوقش این هست که شما در
جمع ایرانیان و ایران دوستان عزیز نخواهید بود.

فکر نکنم خودتان
هم علاقه ای داشته باشید در چنین جمعهایی باشید.اخیرا در آمریکا اتفاقی افتاد که توجه شما را به اون جلب می کنم:

گريگوري جانسون پرچم آمریکا را به جهت اعتراض آتش زد.


او را گرفته و در دادگاه به یکسال زندان محکوم شد با این حال در
دیوان عالی آمریکا او تبرئه شد.

چرا؟

اكثريت قضات ديوان، اقدام گريگوري را نوعي بيان عدم رضايت خود از وضعيت تشخيص و حكم داد كه سوزاندن پرچم با هدف بيان و انعكاس نظر و عقيده از مصاديق آزادي بيان هست كه قانون پايه ي اون را تضمين كرده هست، بنابراين، گريگوري جانسون مرتكب جرم نشده كه مجازات شود.

اين حكم از اون پس لازم‌الاجرا شد.
متاسفانه ما باید قبل از مشق دموکراسی که
خاتمی می خواست برایمان شروع کند باید برویم
مشق اصول اولیه آزادی و حقوق بشر را بکنیم.

بنده اون آهنگ مورد نظر را فقط یکبار گوش دادم و از لحاظ هنری اونقدر زیبا نبود که بخواهم دوباره گوش کنم.

کلا از رپ فارسی هم خوشم نمی آید ولی از آزادی امثال شاهین دفاع می کنم.

چون اگر برنامه باشد برای چنین مسایلی اونهم در خارج ایران آزادی را محدود کنیم هیچوقت روزی نمی رسد که در داخل به آزادی حتی اندکی نزدیک شویم.


8:

گمانم بر این هست که این تعریف از آزادی ، متعلق به منتسکیو و به نقل از کتاب روح القوانین هست
شاید تصحیح جمله ایشان بدین صورت که حاکی از صورتی زیباتر و معنایی رساتر هست برازنده تر باشد " آزادای هر فرد از آحاد امت بدان جایی ختم می گردد که حرمت و کرامتهای انسانی فرد دیگری را مورد هجمه برنامه ندهد .

هر پدیده خلقی دارای حرمت هست و حریمش محترم هست الا در نزد نابخردان ، طرفداران حق تمسخر به هر سوی رو نمايند و هر فرهنگ سره انسانی را که معیار بگیرند به یک نتیجه میرسند توهین ، تمسخر و فحاشی در شان انسان متعالی نیست .

نوشته اصلي بوسيله knight نمايش نوشته ها
تمسخر دیگران آزادی بقیه را محدود نکرده اگر کسی نمی پسندد گوش ندهد.

به زور آهنگ را از صدا و سیما برایتان که پخش نمی نمايند! نشنوید تا ناراحت نشوید!
بحث این هست که آقای شاهین نجفی توهین یا تمسخر انسان را جایز شمرده و بوسیله آلات و ادوات موسیقی در صدد اشاعه اون هست و نا فرموده مشخص و مبرهن هست که سرزمین هدف برای ایشان ایران هست چراکه به زبان پارسی خوانده هست و محیط هدف برای ایشان اذهان امت ایران هست و امت مجموعه ای انسانی با ادراکات متفاوتند و ممانعت از ورود ویروس تمسخر و توهین مقابله منطقی در شرح وظایف ایرانیان فهیم هست .

9:

یک آهنگی در تلویزیون ایران بارها پخش شده و به مبانی تفکرغربی و به یونان و

یونانیان ( من جمله اسکندر ) توهین های زشت کرده نظر تو درباره اون چیست ؟

شعر اون از علی معلم هست:

طرحي از تائيس
طرحی از ابليس
از محبوبة مقدونی ملعون
در شبيخون شراب و شعله
در شبگير خشم و خون
طرحی از تائيس
از قديسة بی شرم آتن
معبدش در نيس
ماده ديوی قامتش شش زرع و سيصد پای چيزی كم
مشعلش در دست و تاجش
بر سر از تاراج ملك جم
رانده شايد پار يا پيرار از پاريس
مانده بر خيزابه‌های سرخ آتلانتيس
طرحی از تائيس
اونك اون تنديس بی همتای آزادي
دل ربا بر ساحل دريای آزادي
طرحی از تائيس
طرحی از تائيس
از محبوبة ملعون اسكندر
طرح فرياد زنان جفت جوی در مدخل بندر
طرحی از تائيس و مشعل
طرحی از تاراج
طرح قهر ماندانا تا فروهر
تا شمعدان تا خاك
طرح آزادی به رغم بندگی كردن
طرح مشرك طرح كافر زندگی كردن
طرح اومانيته باليده از تخنه
طرح در ايمان انسان آخرين رخنه
طرحی از تائيس مشعل دار
از ابليس
ماده ديوی مانده بر امواج آتلانتيس
طرحی از تائيس
اين كه مي‌بينيد بابل نيست.

آتن نيست.

آتيكاست.
بل نه، آتيكای يونان بابل مغرور امريكاست.
دشمن توحيد و توهين خداوند هست.
امريكا ديو ديوانه هست و اينك خفته در بند هست امريكا.
ساية ضحاك و دجال هست، نی مرده هست نی باري.


اينك اين آخر وقت با عصر آهن فتنة كاری
ای انسان‌های هفت اقليم! برخيزيد برخيزيد
شعله‌های پاك را بر محو اژدرها بر انگيزيد
هشت‌پايی هست اين **** هفت سر باليده پيوسته
وز دروغ بي‌فروغش ديده بر ناليده پيوسته
كشتن او را بايد و زين سان هنر كردن
يا چو انسان خود ز گرگ انسان حذر كردن
طرحی از تائيس از ابليس از شيطان آتيكا
لكه ننگی هست بر ننگ جهان دامان امريكا

10:


در تاریخ خیلی ها سعی کرده اند جامعه ایده آل و مدینه فاضله بسازند جالب اینکه همگی جز فاجعه نتیجه ای در بر نداشت.

مورد اخیرش همین شوروی که روی ایدآلهای مارکسیستی تاسیس شد.

اونچه شما در اینجا از شان انسان متعالی می گویی هم بوی هم دیدگاههای ایده آلیستی را می دهد.

اوایل انقلاب ما هم همین ایده آلیسم بود.

نمی گویم چه شد! تعالی خوب هست منتها وقتی تعالی به قیمت بستن چشم به روی حقوق اجتماعی بقیه امتان جامعه کسب شود نتیجه این می شود که وقتی جماعت مومن سر از سجده طولانی و نیایش برداشتند دیدند که دیگر این جامعه را نمی شناسند! یک وقتی اینها را در مدرسه به زور ناظم و معلم مذهبی بار آورده بودند و به خیال خود ثواب کرده اند ندانستند که تخم عقده کاشتند و کینه برداشت خواهد شد!

نشستن به دور از واقعیت و ندیدن دردی که امثال شاهین کشیده اند نتیجه اش این می شود.

بنده او را درک می کنم و به همین دلیل مدافع او هستم.

اگر فحاشی می کند این واکنشی هست از دردی که کشیده و محدودیتهایی که داشته که در خارج اونها را فریاد کشیده هست.

توهین هم به کسی نفرموده او دوست دارد به زبان خود سخن بگوید همفکرانش هم گوش می دهند.رپرهای انگلیسی که ما دیدیم خیلی بدتر از اینها فحش می دهند منتها روی جلد سی دی می نویسند Explicit Content تا اونکه دوست ندارد نخرد.


بحث این هست که آقای شاهین نجفی توهین یا تمسخر انسان را جایز شمرده و بوسیله آلات و ادوات موسیقی در صدد اشاعه اون هست و نا فرموده مشخص و مبرهن هست که سرزمین هدف برای ایشان ایران هست چراکه به زبان پارسی خوانده هست و محیط هدف برای ایشان اذهان امت ایران هست و امت مجموعه ای انسانی با ادراکات متفاوتند و ممانعت از ورود ویروس تمسخر و توهین مقابله منطقی در شرح وظایف ایرانیان فهیم هست .

گرامی، انسان تعریفی مشخص دارد.

انسان فقط شیعه دوازده امامی نیست.

یک سومالیایی سیاه مسیحی هم انسان هست.

همانطور که فرمود در صنعت موسیقی رپ هر ساله صدها آلبوم موسیقی با محتوایی بسیار مستهجن تر از این منتشر می شود.

تکلیف اونها چیست؟

در مورد شرح وظایف هم کسی نه موسیقی را برنامه هست در ایران بفروشد و نه جایی پخش شود.

هر کس در خلوت خانه خود اگر دوست دارد چیزی گوش کند به خودش ربط دارد.


11:

راستی من به علاقه مندان توصیه می کنم آهنگ مهدی شاهین را هم حتما گوش نمايند!

12:

از صدا و سیمایی -- که کارگردانش برای شخصیت شیطان نام "الیاس" را برمی گزیند که الیاس در قراون قومش را از پرستش شیطان و "بعل" نهی کرده و کوروش بعل پرست بود ، انتظاری بیشتر از این نمی رود که باز واقعیت را تحریف کند و تائیس بخاطر آتش زدن تخت جمشید ، شیطان شود .


به هر حال دستپخت مکتب ایرانی و فرقه انحرافی هست

13:

نایت اون آهنگ داره در چند تاپیک موازی موضوعش با جدیت بررسی میشه بحث اینجا برداشت جدید از آزادی بیانه .

خاتمی باید برای شما مشق دموکراسی می کرد؟ تا اون نمی فرمود شما نمی دونستید دموکراسی چیه ؟ و بهش عملم نمی کردید؟ به فرمودار میرسه ایران دوستید اما به کردار میرسه غریب پرست از آمریکا برای ما مثال میاورید .

همه می دونیم هر بخش زندگی قوانین و آداب و رسوم خودشو داره بدون این قوانین سنگ رو سنگ بند نمیشه همچنان که شما فرض مثال نمی تونید در اتاق خواب اقدام به نصب باربکیو بکنید یا به بهانه آزادی ماشینتون رو تو حیاط همسایه پارک کنید .

همون آمریکا هم در مورد بیان هر چیزی آزادی نگذاشته از جمله نفی هلوکاست ! قوانین دین اسلام به دین اسلام و مسلمونها مربوط میشه در این قوانین مشخصه که چه کسی کافره کی مرتده کی کافر حربی کی فلان کی بهمان شاهین هم عقل داشت دیده بود که به خاطر توهین سلمان رشدی امام خمینی چه فتوایی در موردش صادر کردند .

پس نادون نبود .

یک سری رپ های گیلکی مستهجن هم خونده جمعه پیش پسر 12 ساله یکی از آشناها در جمع خصوصی اقدام به پخشش از گوشی موبایلش کرد ( بچه از سر نادانی این کار رو کرد ) همون ابتداش پدرش شیرجه زد رو گوشیو آهنگ رو حذف کرد بزرگترها همه به شدت عصبانی و کفری شدن ( بماند که چقدر با این بچه حرف زدیم که این خزعبلات آهنگین رو گوش نده و چقدر دلیل و منطق آوردیم که کسی مثل شاهین خیر تو رو نمی خواد ) اونچه مهمه رعایت اخلاق و زندگی انسانی در کنار هم نوعانه نه تحریک و تهیج جوانها و پاک کردن خط های حرمت ها و عادی جلوه دادن هر نوع بی اخلاقی ( که این از سم هم برای جوانهای کشور مهلک تره فردا با این تعلیمات مرتد در نظر بگیرید که چه جرم و جنایت ها و چه بی اخلاقی هایی در جامعه رواج داده نمیشه ! ) اینجاست که آزادی فردی این فرد باید نادیده گرفته بشه چون داره امنیت روانی میلیونها جوان رو به هم میریزه داره اعتقاداتشون رو سست می کنه و اونها رو به جهنمی راهنمایی می کنه که توش خودش اسیر شده .

پس برای آزادی فکر میلیونها جوان برای آزادی نگاه دختر و پسر از هوس برای آزادی فکر میلیون ها پدر و مادر از آینده فرزندشون .

این لوازم دست دشمن باید به سزای اعمالش برسه ( اصلاً وارد این موضوع نشده بودم در هیچ جستاری وقعی بهش نزاشته بودم اما گاهی باید حرفهایی رو زد )

14:


رپرهای انگلیسی که شما دیدید تا بحال به عیسی مسیح چنین فرموده اند و یا می توانند بجای تصویر کاخ واتیکان از breast هستفاده نمايند ؟

شما بگونه ای جالب در جواب بنده که فرمودم آیا می توانم با تصویر پاسارگاد هم همین کار را بکنم فرمودید :

شما در جمع ایرانیان و ایران دوستان عزیز نخواهید بود

پس چطور انتظار دارید نجفی در جمع مسلمانان و ایرانیان ِ مسلمان عزیز باشد ؟

15:

نمی خواهد که عزیز نباشد! مساله این هست: نکشیدش!

16:

هم سخن ارجمند

نه هر که سر تراشید قلندری داند .
من فکر میکنم امر بر ایشان مشتبه شده و گمان می کند ویکتور خارا هست و انگلیس هم ورزشگاه سانتیاگو .

ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست .

در اینکه شما مدافع ایشان باشید اشکالی نبوده و نیست اما تفاوت من وشما در این هست من از طرفداران ادب و رعایت حرمتم و شما به این علت که طرف دردمند هست هر خزعبلاتی را از ایشان روا می دانید و دفاع شما دفاع از نظریات خودتان هست و آقای نجفی فقط وسیله هست والا شما بسیار خوب می دانید که هر دردمندی برای دادخواهی
فضولات به زبان و زنبه اش به کف نمی گیرد بلکه با هستناد به قوانین بشری دادخواهی می کند .نوشته اصلي بوسيله knight نمايش نوشته ها
رپرهای انگلیسی که ما دیدیم خیلی بدتر از اینها فحش می دهند منتها روی جلد سی دی می نویسند Explicit Content تا اونکه دوست ندارد نخرد.

آیا بجز جمله فوق تصویری از شمایل مسیح به شکل نامعقول یا مریم عذرا را به مثابه زنان بدکاره هم می کشند
نوشته اصلي بوسيله knight نمايش نوشته ها
گرامی، انسان تعریفی مشخص دارد.

انسان فقط شیعه دوازده امامی نیست.

یک سومالیایی سیاه مسیحی هم انسان هست.

همانطور که فرمود در صنعت موسیقی رپ هر ساله صدها آلبوم موسیقی با محتوایی بسیار مستهجن تر از این منتشر می شود.

تکلیف اونها چیست؟
ما اینجا نیستیم که تکلیف برای کسی معین کنیم ما فقط اظهار نظر می کنیم تکلیفمان روشن هست در تضارب آراء به دنبال رشد خرد خویشیم ، حرمت خوب هست بی حرمتی بد هست به هر دلیلی که باشد کرامت انسانی مانع کلام و رفتار کلامی پلشت هست پوشش ترمه و اطلس بر فضولات کشیدن اصل موضوع را پالایش نمی کند هستحاله لازم هست .
نوشته اصلي بوسيله knight نمايش نوشته ها
در مورد شرح وظایف هم کسی نه موسیقی را برنامه هست در ایران بفروشد و نه جایی پخش شود.

هر کس در خلوت خانه خود اگر دوست دارد چیزی گوش کند به خودش ربط دارد.
نشر و شرح و بسط هر سخنی تبلیغات هست و کاور روی CD ایشان محتوای کلامی ایشان بیانگر رویکرد ایشان به اشاعه تفکری دگر اندیش در سطحی وسیع هست
آقای شاهین برود در کنج محل سکونتشان تا ابد بخواند حریم خصوصیش محترم هست ولی در صحن بین المللی یعنی هل من مبارز می طلبد خب ساده هست .

پاداش کلوخ انداز سنگ هست
.

بی ادبی بیانگر ضعف در اندیشه بی ادب و هتاک هست .


17:

در آمریکا خط قرمزها معدود هست و مهمتر اینکه داخل همان مرزهای آمریکا فرضا به خاطر همایش نفی هولوکاست نمی آیند برای رییس جمهور ایران حکم مرگ صادر نمايند یا بگویند این ایران با رسانه هایش دارد ذهن جوانان ما را منحرف می کند!

متاسفم برای امتانی که بی اخلاقی را در چند کلمه رپ فارسی می بینند و چشمشان را بر همه این فسادها بسته اند.

اتفاقا اگر آهنگها را گوش کنید سراسر نقد وضعیت و بی اخلاقیهای بزرگتر و عمیقتر هست!
اینجاست که آزادی فردی این فرد باید نادیده گرفته بشه چون داره امنیت روانی میلیونها جوان رو به هم میریزه داره اعتقاداتشون رو سست می کنه و اونها رو به جهنمی راهنمایی می کنه که توش خودش اسیر شده .

پس برای آزادی فکر میلیونها جوان برای آزادی نگاه دختر و پسر از هوس برای آزادی فکر میلیون ها پدر و مادر از آینده فرزندشون .

این لوازم دست دشمن باید به سزای اعمالش برسه
دشمن را هم فرمودید تا کلامتان کاملا هستاندارد رسانه ملی باشد!
خوشبختانه قرون وسطی نیست و قرن 21 هست در ایران بسیارند کسانی که برای آزادی بیان ارزش قائل هستند و در دنیا نیز قویتر و بیشترند.

این تفکرات راه به جایی نمی برد! دیگر از اون روانیها پیدا نمی شوند که بروند خارج امثال شاهین را ترور نمايند.

روزی را می بینم که تمام این دیوارهایی که ساخته اید فرو بریزند.


18:

ای دوست ، کسی به دنبال کشتن او نیست او کشته کرده خویش هست .


19:

لبخندی سرد جوابیست که می توانم به جواب عجولانه شما بدهم در جواب به تاسف شما من هم به ابراز تاسفی اینچنین قناعت می کنم .

حرفی برای فرمودن نیست بزرگمهر عزیز و سرچر گرامی فرموده ها را فرمودند ( بنده هم در دو پست حرفهایم را زدم ) بنای بیداری بود در حین ورزش دور پارک شما را ملاقات می نمودیم .

( که قسمت نشد )

20:

جلد یک مجله در آلمان:
از آزادی تمسخر تا آزادی فحاشی راهی نیست!

21:

یعنی اگر بکشندش هست تقصیر خودش هست؟

گرامی حکم مرگ صادر کردن و تهدید به مرگ کم چیزی نیستند.


22:

دو سئوال داشتم خدا وکیلی جوابش را صادقانه بدهید:
1- این آهنگ را شنیده اید (کامل)؟
2-آهنگهای دیگرش را چطور.

متن آهنگها را دقت کرده اید اون فحشها را در چه جمله هایی می گوید؟ مثلا آهنگ مهدی را؟

23:

نشد دیگر ، بحث بر سر کشتن نبود ، بنده در همان جستار نجفی فرموده بودم که حکم ارتداد فقط در صدر اسلام و به دلیل خاصی بکار گرفته میشده هست ؛ سخن بر سر جمله شما که فرمودید هرکس می خواهد نشنود ، شما در ابتدای ورودتان بعنوان یک ایرانی آزاد اندیش و خردگرا و دانشمند و اسطوره ای (لقب دیگری را که جا ننداخته ام ؟! ) نظرات انتقادی بنده در مورد ایران را که یک شخصیت بین المللی معروف هم نیستم برنتافتید اونوقت چطور میشود انتظار داشت که کار یک خواننده معروف تر برای یک شخصیت محبوب تر واکنش واگرایی نداشته باشد ؟

بنده در جستار دیگری در تالار دیگری که در مورد نجفی بود بیان داشتم که از نظر جامعه شناسی مقایسه جوامع شرقی ناموس پرست با جوامع غربی از بنیان اشتباه هست .

24:

ری شهر مسخره هست، از اونم نمی‌خرند
زیرا که مسخره هست خریدار مسخره

درود.
دوستان عزیز در پیرامون ناپسند بودن عمل مسخره کردن فرمودنی ها را فرمودند ولیکن من هم اشاره ای کوچک به این امر نابخردانه میکنم:
باید عرض کنم هرچقدر هم که حرفی پُر از حقیقت باشد اما جامه ء ادب و احترام بر خود نپوشاند از اعتبار خارج میشود چرا که ما همیشه فرمودارهای منطقی و دُرست را با لحنی احترام آمیز، پُخته و منطقی میشناسیم و سخنان ِ بی مایه و نادرست و بیهوده را با خصوصیاتی از قبیل فحاشی و تمسخر نگر میکنیم ، پس جان کلام اینکه اگر میخواهیم نظر و ایده ای مورد مقبولیت برنامه بگیرد و یا اینکه دیگران را به تامل و تدبر وادار کند باید لباسی برازنده تنش کنیم ضمن اینکه همیشه طرفداران منطق و فهم و دانش خود را انسان هایی با ادب و مورد احترام میپندارند و حتی اگر سخنی حرف ِ دلشان باشد اما با زبانی نادرست بیان شود طرفداران اون نگرش و نظر نیز دل چرکین و ناراحت خواهند شد چرا که ادب و احترام باید سرلوحه ء تمام رفتار و طرز نگرشمان به موضوعات باشد.

25:

دوست عزیز و گرامی آقای نایت
اگر می توانستیم به نقطه مشترکی برسیم مسرور می شدم .

پذیرفتن حقیقت سخت نیست .

در نزد تمام ملل و اقوام بی حرمتی به هر شکل و صورت قبیح هست ، هدف وسیله را توجیه نمی کند .

دادخواهی با پرده دری حرمتها ، سنخیت ندارد .

شهرت شعرای نامدار به هجویاتشان نیست .

آثار ماندگار در هنر جهان دارای خصوصییات بارزی هست که کمتر کسی را به اون راه هست .

یکی از علل عقب افتادگی پرداختن به مقوله های بی ارزشی هست که سودی برای کسی در اون متصور نیست .

اگر ساعاتی را که به این موضوع فکر کردیم به مقوله دیگری می پرداختیم بطور قطع تا کنون کلامی چند از شما آموخته بودم .

هم اندیشی سره ،در گرو اجتناب از هر گونه حب و بغض هست و اینکه یکدیگر را بپذیریم .

کلام را مختصر کنم ، شاید آقای نجفی راه دیگری را برای رفتن نمی شناخته هست .

باید منتظر شد و نظاره کرد که کسی که باد میکارد چه درو میکند بجز طوفان ،

26:

ممنون از دوستان هستفاده کردم

27:

ظاهرا آهنگها را نشنیده اید.

شما را به شنیدن این آهنگ و سایر آثار نجفی دعوت می کنم شاید متوجه شوید داستان از کجا آب می خورد و این داد و فحشها از کجا آمده هست.

اگر بخواهید لینکشان و یا متنشان را در پیام خصوصی برایتان بفرستم.

در مورد شاهین ما در موضع دفاعی هستیم بیشتر تاپیکهای ایجاد شده از سوی مخالفان اوست و با اینکه ادعا می شود بحث کشتن نیست ولی در عمل حتی احساسی ترین خانمها هم وقتی در بحث به جایی نمی رسند خواستار کشتن و پاک شدن فیزیکی او هستند.

روشنفکران مسلمانمان هم در زبان سیاستمدارند و با سیاست جریان افراطی را حمایت می نمايند.

معمولا هم در چنین جنبشهای اجتماعی! اکثریت واقعا دست به کشتن بر نمی دارد ولی یک روانی میان این جمع پیدا می شود که تصمیم می گیرد برای گرفتن بلیط مجانی بهشت کار را تمام کند.

بعد شما جماعت روشنفکر می گویید حقش نبود کشته شود.

ولی تقصیر خودش بود.

اون روانی بعد دوران زندان در اروپا بر می گردد و می شود قهرمان.

امثال این قهرمانهای قاتل در همین شهرستان تهران خودمان به خوبی دارند زندگی می نمايند.

بنابر این افکار افراطی را باید در همان ریشه خفه کرد تا اون روانی خاموش در جمع مغزش کمی تکان بخورد و متوجه شود که شاهین نجفی تنها نیست!

28:

فکر نمی کنید در اینجا چیزی نیاز به تصحیح دارد؟ مقایسه نکنیم ولی خودمان که با خودمان رودروایستی نداریم.

این ناموس پرستی خوب هست مگر! کی برنامه هست خودمان را درست کنیم!

در سوئد اخیرا یک هستاد دانشگاه ایرانی لبهای زن سابق خود را به این دلیل که گویا با مرد دیگری رابطه داشته برید و خورد! شما بزرگمهر بزرگ بفرمایید، آیا باید به این رگ غیرت باد کرده شرقی بالید؟ ذهن جماعت ناموس پرست باید برود زیر تیغ جراحی! نه اینکه در همان جای خود حفظ شود و سر هر مساله ای ناموس و ارزشها و همه چیز بیاید وسط! امثال شما نمی کشید و شاید حتی در کلام تایید نمی کنید ولی چند پیرو بی مغز همیشه دنبالتان راه می افتند و اونها هستند که می کشند! چون طبق تفکر پوچشان زندگی ارزشی ندارد جز کشتن و کشته شدن در راه خدا؟ مگر غیر این هست؟ مگر بالاترین ارزشها شهادت نیست؟

29:

شما ابتدا یک چیزی را برای خودتان فرض کرده اید و بعد طبق اون فرض نادرست یکسری توضیح داده اید ، فقط متوجه نشدم از کجا پی بردید که بنده از ناموس پرستی تمجید کرده ام درحالیکه پیشتر با کنایه فرموده بودم که واژه ناموس یک واژه یونانی هست که وقتی از ادبیات یونان وارد ایران شده از قواعد طبیعت و کیهان ، به زن و دختر و غیره تغییر معنا می دهد !

بیان شد که بافت فرهنگی شرق با غرب تفاوت دارد ، [افراد هرجا هم باشند تا حدی در قید و بند و تحت تأثیر این فرهنگ هستند] همان بافتی که اگر بنده تصویر پاسارگاد را برنامه دهم مغضوب شما (شما نوعی) میشوم و اگر شما تصویر حرم را برنامه بدهید مغضوب بنده (بنده نوعی) .

بافت فرهنگی ایران بایستی با توجه به شرایط خودش تعیین شود و بافت فرهنگی هسترالیا با خودش و آمریکا با خودش ، ما نمی توانیم یک عمل فرهنگی و اجتماعی از یک کشور با یک فرهنگ بخصوص را با عملی مشابه از یک کشور مشابه دیگر مورد کنکاش برنامه دهیم .

مطالعات روانشناسی نشان می دهد که حتی نوع نگرش و بررسی علمی مثلاً آسیای شرقی ها با آمریکایی ها تفاوت دارد.

مرز آزادی و توهین با توجه به همان فرهنگ تعریف میشود ولی "توهین" در اینجا روشن هست ، فرض کنید پدر شما برای شما بسیار گرامی هست و شما مثل پروانه دور پدر کهنسالتان می گردید ، از نظر اخلاقی جائز نیست که کس دیگری به نام فرمودن آرای شخصی این دور پدر گشتن شما را با تصاویر وهن آلود دور چیز دیگری گشتن مغشوش سازد ، نجفی در فرمودگو با بی بی سی فکر میکنم فرمود ما قصد تابو شکنی داشتیم ، در حالیکه اولاً ایشان چکاره باشند و چه دانشی و تحقیقی دارند که قصد تابو شکنی دارند ؟ هر کاری متخصص خودش را دارد و تابوشکنی بر عهده روشنفکر و جامعه شناس و فیلسوف آگاه هست ، و در ثانی مگر نه اینکه به موجب قانون حقوق بشر ، همه افراد در انتخاب و داشتن دینشان آزاد هستند ، پس چطور میشود مسائل شخصی توسط دیگران مورد نکوهش برنامه بگیرد و این توهم برایشان پیش بیاید که ما قصد آزادسازی شما را داریم ؟! آیا این حتی نقض حریم شخصی و تجاوز به حقوق بشر نیست ؟

30:

1-مفاهیمی چون آزادی بیان مرز نمی شناسد.
2-شاهین در ایران این کار را نکرده و اصولا در ایران کسی جرات چنین کاری را ندارد.

او در آلمان تابع قانون آلمان هست و مرزهای آزادیش را جامعه اونجا تعیین می کند و نه ما.
3-مساله این هست که برخلاف حرف شما در مورد تفاوتها در مطالعات شرق و غرب، مسلمانان کل دنیا را قلمرو اجرای شریعت می دانند و مرزهای آزادی بیان تمام امتان جهان را محدود می دانند.

یعنی اون کاریکاتوریست بی دین دانمارکی باید به جماعت مسلمان جواب پس دهد! در واقع اسلام همچون یک cult مذهبی بین المللی عمل می کند!
4- اصلا موسیقی رپ همین هست.

موسیقی رپ موسیقی انتقاد اجتماعی هست.

اگر شما عنصر انتقاد را از رپ بگیرید دیگر مفهومی ندارد.

اینکه تابوشکنی کار فیلسوف هست را نمی دانم از کجا آورده اید.

در تاریخ غیر فیلسوفان و روشنفکران بسیار بودند که تابوها شکستند که اگر نمی شکستند ما رنسانس نداشتیم! ولی مساله درست این هست که بگوییم این حرکت رنسانس ما در اسلام نارسا هست.

تقصیر شاهین هم نیست تقصیر انبوه علما و روشنفکران خاموش و کند ذهنی هست که جرات فکری ورود به روشنایی را ندارند و با همان عصای خود آرام آرام سعی می نمايند از غار خود کمی خارج شوند و بعد با کوچکترین نور صدا باز می گردند و به غلط کردم می افتند! اضافه بر اون انبوه چماغ به دستان رگ غیرت بیرون زده که منتظرند کسی حرفی بزند و خفه اش نمايند! بنده و امثال بنده در این قحط الرجال مجبوریم از امثال شاهین دفاع کنیم! متوجه منظور می شوید؟

31:

شما باز هم با خلط مرزهای حقیقی و مرزهای ارتباطی دچار مغالطه شدید ، مثلاً نجفی این آهنگش را از طریق اینترنت پخش کرده هست که مرز نمی شناسد و با قوانین کشور خاصی مطابق نیست ، نه اینکه در فروشگاههای رسانه ای آلمان بفروش برساند ، بنده هم ممکن هست در یک کشوری باشم با و با قوانین خودش ، آیا می توانم بدون ملاحظه شرایط ایران هر عملی که قوانین اون کشور مجاز می داند را در هم میهن هم اجرا کنم ؟ مسلماً خیر ، تعجب میکنم با اینکه برایتان مثال پاسارگاد را زدم و شما بدرستی و با صداقت فرمودید مغضوب می شوم باز بر ادعای خود و صحت کار نجفی صحه می گذارید و یا می گوئید آزادی بیان مرز ندارد ، با دست پس می زنید و با پا پیش میکشید ، متأسفانه شما مفهوم Liberte که یک مفهوم متعالی و والامقام هست را بعلت شرایط خاصی که دارید با مفهوم Libertinage اشتباه گرفته اید.
شما نام اسامی افرادی که به ظهور رنسانس و پروتستانسیسم منجر شدند را ببرید تا بعد بنده نام دانشمندان و فلاسفه و روشنفکران اونرا بیاورم .
موسیقی رپ موسیقی انتقادی اجتماعی هست ، ولی فرد ایکس نمی توانید از کفش شما انتقاد کند و اونرا به یک مسئله مضحک ارتباط بدهد چون این مسئله به وی ربطی پیدا نمی کند که بخواهد از اون انتقاد کند !
این تجاوز به حقوق بشر و ضد بشری هست نه آزادی بیان ، شاهین نجفی فرموده هست که یک "خداناباور" هست ، او قطعاً از موضع برتر می اندیشد که چون اعتقادی به چیزی ندارد پس متقابلاً مثلاً مسلمانان نمی توانند اعتقادات او را همانگونه که او به تصویر کشیده به تصویر بکشد .

از اینجا رذالت و توحش و تجاوز به حقوق بشر آغاز میشود.

32:

مدیر تالار موضوعی :
لطفاً حرمت دوستان را نگه دارید .

اینجا فضایی برای ابراز عقیده هست و این حرف شما نیز هتاکی هست به نوع خودش ....
پس لطفاً مودب باشید ......................


33:

با تشکر از حضور ارزنده و علمی شما در تالارهای موضوعی .

مثل اینکه متوجه موضوع نشدید ، اون یک مثال برای بررسی برهان ایشان بود نه اینکه واقعاً بخواهم سخنان درشت بگویم .

34:

البته با نگاه اجمالی موضوعات مشابه همین فرمودگو در قسمتهای دیگر هم کماوبیش تداوم دارد از جمله آزادی بیان وحد وحدود اون ، توهین شاهین وتهدید به مرگش و...


اما نکته ای که بنده نیاز به طرح وتاکید را دارم فرق بین فرمودگو وبحث هست اصولامنظور از باز کردن موضوع وانجام فرمودگو در نهایت رسیدن به نتیجه مشتر ک هست اما در بحث وجدل جز کوبیدن دیگری نتیجه ای خاص عاید طرفین نمیشود از طرفی رشد طرفین فرمودمان ایجاب میکنه حریمها وشان وشخصیت طرفین رعایت وبا پرهیز از حاشیه سازی اصل نقطه نظرات طرف مقابل مورد نقد وبررسی برنامه گیرد که گاهی با مشاهده وپیگیری در اینجااز لحن فرمودگو از این اصل بدور میشویم
اما نکته ای که باید عنوان شود در صحنه فرمودگوی ادبیات هم برای بیان کلام از شیوه های مختلفی هستفاده میشود که از جمله طنز وهجو و ...

ودر شکل نقاش با هستفاده از کاریکاتور حرفها زده میشود که در هرکدام جا افتاده ومورد قبول عام وخاص برنامه گرفته چه بسا در این شیوه ها تمسخر جایگاه خاص خودش را دارد اما چون منظور نظر دوستان توهین به مقدسات دینی هست بازم با یاد آوری اینکه با مطالعه کیفر خواست گالیله که با رد مرکزیت بودن کره زمین مقدسات کشیشان در قرون وسطا را مورد اهانت برنامه داده بود با توبه اجباری جان به سلامت برد ووحکم مرگش لغو گردید ...
ولی وجود شاهین ها ودر مقابل تعقیب نماينده گان شمشیر بدست وی نشانگر اینست لزوما ما به رشد کافی هنوز دست نیازیدیم تا یاد بگیریم چگونه زبان همدیگر را بفهمیم ودچار توهین وتهدید همدیگر نوشیم
برای این کار بستر سازی ووقت نیاز هست

35:

با این حساب شما اینترنت را معادل اجتماع ایران می دانید.

این حرف شما خود یک مغالطه بزرگ هست چرا که رسانه اینترنت محتوا را انتخابی به دست شما می رساند یعنی شما با اراده خود به چیزی دسترسی می یابید، فرضا آقای ایکس با اختیار خود وارد فلان سایت مستهجن می شود.

بعدش نمی تواند از صاحب سایت شکایت کند که من نمی خواستم این چیزها را ببینم و ادعای خسارت معنوی کند.

(حساب محتوای جنایتکارانه همچون پورنوگرافی کودکان جداست) از طرفی چون محیطی باز هست افراد مسئول خود و بچه ها و خانواده هستند که در اینترنت به چه جایی بروند و به چه جایی نروند.

اما بر فرض که حرفتان در مورد مرزهای مجازی درست باشد.

که یعنی اینترنت را در داخل مرزهای معنوی ایران برنامه داده اید.

مگر سایتهای مربوطه فیلتر نیستند؟ یوتیوب که فیلتر هست بسیاری از سایتهای شیرینگ هم فیلترند.

اگر سایتی هم بزند فیلتر می شود.

یعنی به هر حال جلوی این محیط باز هم دیوارکشی های لازم قبلا انجام شده.

بنابر این افرادی که آهنگ را می شوند کسانی هستند که با ف.شکن که غیرقانونی هست و یا از طریق رسانه های غیرقانونی همچون ماهواره آهنگ را شنیده اند.

در این میان بفرمایید اینهمه ناله و فقان و تهدید مال چیست! یکی می گوید بچه ام از راه به در شد دیگری می گوید اسلام بر باد رفت!

قبول کنید که کرم از خود درخت هست.

جماعت مسلمان خودشان می طلبند از این محتواها را وگرنه اکنون به گوش هیچکس در ایران نباید این آهنگ می رسید.اگر فرض کنیم که آهنگ اونقدر که شما تصور می کنید بد هست وضعیت جماعت مسلمان چون مرد نادانی هست که در منزل خود را به روی نامحرم گشوده و بعد فریاد می کشد که چرا در جامعه چشمها ناپاکند!

اگر می خواهید در همان تفکرات خود باشید درها را ببندید جلوی پنجره ها را هم خوب بپوشانید تا چیزی از دنیای مملو از فساد غرب داخل نشود.

اما اگر می خواهید شهروندی در دنیا باشید تحمل خود را بالا ببرید.

انتخاب با خودتان هست.

36:

متاسفانه هنوز حتی در راه رشد هم نیستیم!

این سایت 100000 دلار بر سر شاهین جایزه تعیین کرده!

Shia-Online.ir - شیعه اونلاین - خدایا تو شاهد باش که من هم تبری جستم

37:

بزرگمهر روشنفکر نظر شما چیست؟ به کامنتهای
این وبلاگ بنگرید تا متوجه شوید جز کشتن چیزی در فکر این امتان نیست!

کمپین مجازات خواننده مرتد شاهین نجفی

چقدر جان انسان، این ارزشمندترین مخلوق خدا برای این جماعت نادان بی ارزش و پست هست!

38:

چرا اینقدر پیچیدش میکنید

درستش اینه کوتاه ومختسر

ازادی بیان برای هر فرد به اندازه ای هست که مانع و مخل ازادی و امنیت و توهین به فرد دیگری نشود ..........

درسته ؟؟

39:

اه ببخشید مختصر

40:

شما ابتدا از مرزهای جغرافیایی و قوانین آلمان می فرمودید و اکنون بگونه ای شفرمود آور از فیلترینگ ! این عوض کردن مداوم موضع همان مسئله سست بودن برهانتان هست که برای پدافندی از یک ایده نادرست مدام مجبور هستید سنگر را عوض کنید ، مغالطه شما در مورد فیلترینگ اینست که گمان کرده اید مسلمانان یا شیعیان فقط در ایران و تحت فیلترینگ ایران برنامه دارند ؛ تو گویی کشورهای دیگر شیعه نیستند و یا اگر هم شیعه اند به اینترنت دسترسی ندارند !
مورد دوم اینکه لزومی ندارد ، مثلاً بسیاری از مسلمانان کاریکاتور دانمارکی را ندیدند ولی از "اخبار" مطلع می شوند و لزومی ندارد شما "کردار نادرست" را مستقیم شاهد باشید ،
شما بحث "انتخاب" را مطرح کردید ، آیا شما با مسئولیت خود حاضرید بنده به جای حرم تصویر پاسارگاد را در اون تصویر برنامه بدهم ؟ مگر نه اینکه" انتخابی" هست ، هرکس دوست ندارد وارد هم میهن نشود ، غیر از اینست ؟ هرکس هم به بنده اعتراض کرد به شما ارجاعش میدهم ، مشکلی ندارد ؟

کرم از درخت نیست ، شما بجای سم کشی ، سم پاشی میکنید تا آفت ها را از بین ببرید !

41:

روشنفکر "عالم" هست و آشنا به علوم گوناگون و خصایص دیگری که در جستار "از کرخه ایدئولوژی تا راین روشنفکری" درباره اش مفصل فرمودگو کرده ام ، یک رپر اونهم بدین لمپنی کدامیک از این ویژگی ها را دارد ؟

شما هم بجای بی احترامی به جماعات ، برنامه شد از رنسانس برای ما بگوئید ،
و شاهین نجفی هایی که گویا رنسانس کرده اند ! از آزادی تمسخر تا آزادی فحاشی راهی نیست!

42:


شما گویا حرفها و روند بحث خودتان را هم فراموش کرده اید.

بنده با همان هستدلال جغرافیایی مشکلی نداشتم شما بودید که فرمودید مرزهای ایران شامل اینترنت هم می شود! حداقل قبل شلیک جواب قبلی خودتان را بخوانید تا بدانید چه کسی در حال جاخالی دادن هست!

کجای حرف من مغالطه هست.

نهایتا آیا مگر غیر این هست که در اینترنت افراد محتوا را انتخاب می نمايند و در برابر محتوایی که می بینند مسئولیت با خودشان هست؟

اگر نیست توضیح دهید که چرا؟
با این حساب چرا تمامی جوامع سایتهای مستهجن
را برای حفاظت از کودکان ممنوع نکرده اند؟

آیا این اثر را به زور به خورد جماعت مسلمان داده اند؟


و این روحیه فاشیستی را باید واقعا دریافت که این جماعت حتی خبر چیزی را هم بشنوند بر خود واجب می دانند اقدام نمايند؟ اونهم اقدام غیر قانونی! در برابر همان جلد مجله فوق کلیسا شکایت تنظیمکرد و به دادگاه فرستاد کل پول وکیلشان به باد رفت و نتیجه نگرفتند چون قانون آزادی بیان را تضمین کرده و برای اون این نوع قید و شرطها را تعیین نکرده.

بنده طرفدار حرفهای مستهجن نیستم ولی اینکه به بهانه وجود اون حرفها بخواهید حمله به افراد را توجیه کنید نمی دانم فردا به کجا می رسد.

امروز اگر شاهین هست.

فردا فلان نویسنده و فلان روشنفکر به همین شیوه تهدید می شوند.

بنابر این ما امروز جلوی شما را می گیریم تا پا از گلیمتان دراز تر نکنید! مطمئن باشید اگر امروز نوبت شاهین هست فردا نوبت جماعت روشنفکر خارج نشین هست که خفه شان نمايند.

چرا که عامه را با مشتی دروغ به راحتی تحریک می نمايند و در آخر کسی نیست که بپرسد چرا؟!

در مورد تصویر پاسارگاد هر کاری می کنید بکنید به من ربطی ندارد! (اونچه در درون دارید آشکار سازید! شاهین حداقل این جرات را داشت که به اسم خودش و با مسئولیت خودش درونش را آشکار کند.

نهایتا خوب یا بد را جماعت تشخیص خواهند داد.

جماعتی که مسلمانان همه اونها نیستند.)

43:


من کجای حرفم فرمودم شاهین روشنفکر هست؟


چنان خودتان را به کوچه علی چپ زده اید گویا اصلا تاریخ ایران را نمی دانید! حداقل از شما که دم از سروش می زنید این حرفها بعید هست.

یعنی متوجه عقب افتادگی فکر و روشنفکری و فلسفه در این مملکت نشده اید؟


73 out of 100 based on 18 user ratings 693 reviews