سلام من با رتبه 3800 شهرسازی هنر اصفهانو نیاوردم حتی شبانشم نیوردم واقعا نمی دونم چرا اعتراضم زدم ولی این اعتراضا که معمولا به جایی نمی خوره! در حالی که پارسال با 4000 روزانه شهرسازیم آوردن!!!
حالا بگذریم من شرسازی آزاد نجف آبادو آوردم با مهندسی شیمی کاشان.
امروز رفتم دانشگاه آزاد نجف آباد خیلی خوشم نیومد. تازه سرویساشم که مینی بوسه!!!موندم کدومو برم ثبت نام هام شروع شده. کاشان دانشگاش بهتره و محیطش شهرسازی رشتش بهتره(بازار کارش بهتره) رشته جدیده در ثانی رشته مورد علاقمه!!
حالا عین خر تو گل موندم چی کار کنم.
به نظرتون میشه رفت مهندسی شیمی کاشان یعد یه ترم تغییر رشته بدی بری شهرسازی مثلا یزد؟؟؟(کاشان شهرسازی نداره) بعده یه ترمم دوباره مهمان بشم اصفهان!! میشه؟؟؟
خواهش میکنم هرکی هر پیشنهادی داره بده!!!