پیدا کردن password مودم TP Link


پیدا کردن password مودم TP Linkبا سلام

دوستم یه مودم وایرلس Tp link داره که من به مودم وصل هستم ! اما نمی تونم وارد محیط config بشم ! قبلا یوزر پس admin admin بود ! اما عوض کرده و نمی ده ! چه جور user pass رو گیر بیارم ! من به مودم دسترسی فیزیکی ندارم که reset کنمش ! کمک کنیدجلوگیری از لوگین یوزرهای دامین همزمان با اتصال به دامین، چگونه؟

1:

با سلام
user رو که نمیتونه عوض کنه!
برای password هم ببین از چه الگوریتمی هستفاده کرده ؟ WEP یا WPA ؟
اگه WEP باشه میتونی : 1
- با هستفاده از AIO WiFi ---- پسورد رو کرک کنی و حالشو ببری!
2 - میتونی با هستفاده از لوازم BackTrack پسورد رو کرک کنی و حالشو ببری!

اما اگه از WPA هستفاده میکنه بستگی به پسوردش داره که complex باشه یا نه !
باید باز هم از ابزارهای کرک پسورد هستفاده کنی که باید از dictionary هستفاده کنی که آیا پسورد تو اون باشه یا نه! (تقریبا غیر ممکنه! )
ولی میتونی access point رو از کار بندازی ، جوری که دیگه خودش هم نتونه به اون کانکت بشه!


در ضمن نکن این کار هارو! خوبیت نداره! دوستته مثلا!
یا علی


71 out of 100 based on 51 user ratings 551 reviews