آمارنامه استان کهگیلویه و بویراحمد سال


آمارنامه استان کهگیلویه و بویراحمد سال
آمارنامه هستان کهگیلویه و بویراحمد نشریه ادواری ساوقت برنامه و بودجه هست که سالانه توسط معاونت آمار و اطلاعات ساوقت تهیه در اختیار تمامی دستگاههای اجرایی هستان گذاشته می‌شد.


تحقیقی پیرامون سازمانهای عمران ناحیه‌ای در ایران و نقش آنها در توسعه اقتصادی
این نشریه حاوی اطلاعات پایه‌ای در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد اطلاعات درج شده در این آمارنامه شامل: -تقسیمات کشوری و آب و هوا -ویژگیهای جمعیت هستان شامل خانوار، ولادت ، فوت -آمار دانش‌آموزان، تعداد مدارس ، کلاس به تفکیک مقاطع تحصیلی -آمار بهداشت و درمان، بهزیستی و تامین اجتماعی -آمار و اطلاعات بخش کشاورزی، دامپزشکی جنگل و مرتع -آمار فرهنگی و مذهبی، اوقاف ، وضعیت کتابخانه‌های هستان -آمار صنعت و معدن، موسسه مالي ، بیمه و مالیات ، اعتبارات عمرانی و جاری، انرژی و ...


تحقیقی پیرامون کارآئی شرکت دخانیات ایران (از نظر سازمانی و عملیاتی)


مسائل و مشکلات ارزیابی نیروی انسانی در ارتش


75 out of 100 based on 75 user ratings 375 reviews