بررسی نسخ دارویی در استان لرستان


بررسی نسخ دارویی در استان لرستان
جمعا تعداد 7995 نسخه از 41 داروخانه شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت ، دورود، پلدختر و مراکز روستایی شهرستان خرم‌آباد در هستان لرستان در پائیز و زمستان 1376 مورد بررسی برنامه گرفت .


بررسی میزان تداخل اثر دارویی نسخ پزشکان شهرستان سمنان
میانگین تعداد داروهای هر نسخه در این مناطق به ترتیب : خرم‌آباد 3/96، بروجرد 4/2، الیگودرز 4/3، کوهدشت 4/8، دورود 4، پلدختر 4/7، مراکز روستایی خرم‌آباد 3/9 قلم بود.


بررسی روشهای بهینه سازی تهیه پلی اتیلن ترفنالات با استفاده از منابع داخلی
میانگین اقلام هر نسخه در کل هستان 4/27 قلم بود.


بررسی محلولیت تیرویازپین ها در مخلوط های دوتائی آب -کمک حلال
در اغلب این شهرها بجز الیگودرز بیش از 95 % داروها با نام ژنریک نوشته شده بودند.


مطالعه کینتیک پلیمریزاسیون آلفا- ا-آنتی تریپسین و نقش آن در کریستالیزاسیون کلسترول و تشکیل سنگهای صفراوی کلسترولی
بترتیب : 23/3 و 26/7 % اقلام داروها در کل هستان اونتی‌بیوتیک و تزریقی بودند.


بررسی فیتوشیمیایی چندگونه از جنس بومادران یا ‏‎Achillea‎‏ و مطالعه اثر آنها بر سیستم ایمنی همورال موشهای ‏‎balb/e‎‏
مجموعا 1/4 % داروها هنگام مطالعه در دسترس نبوده و 30 % اونها فاقد دستور کتبی در نسخه بوده‌اند.


بررسی اثرات ضدباکتریایی گیاه رزماری جهت بهره گیری بالینی


بررسی شاخصهای مقایسه ای نظام مثبت دارو در کشورهای ایران- عربستان- مصر- استرالیا- فرانسه- اندونزی- آفریقای جنوبی و بهینه سازی نظام ثبت دارو در


91 out of 100 based on 81 user ratings 631 reviews

تدوین استانداردهای واردات و تولید و مصرف رادیو داروها در ایران
مقایسه اثر درمانی تینیدازول و مترونیدازول در درمان ژیاردیازیس
مطالعه preclinical و بالینی اثرات ضد افسردگی زعفران crocus sativus
فرمولاسیون ژل موضعی بابونه و سیر و مطالعه مقدماتی اثرات آن بر ضایعات پوستی حاصل از حشره بند
تولید شیرهای غنی شده از اسیدهای چرب امگا-3 با اشکال دارویی حاوی لوکوزاهگزائنوییک (DHA) از ماهیان سردآبی
بررسی اثر آلکالوئیدهای گیاه .papaver SP بر فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)
کاربرد مدل سازی - انحلال - فارماکوکینیتیک توسط شبیه سازی کامپیوتری در ارزیابی داروها
Accessing host machine IIS from a guest OS in VMWare
How do you run Trac on a public server?
Vista's IIS Instance doesn't have SMTP (Solutions?)
Redirect Multiple Domains with Same IP Address [closed]
Localhost subdomain on XP Pro IIS?
Creating a new website on IIS: Application vs. Virtual Directory. Whats the difference?
IIS not serving shtml files properly, instead the browser tries to download the file
Change Default Locale in IIS 6.0
PassivePortRange problem in IIS6 (FTP)
https to http redirection when ssl is not installed
*