بررسی میزان دقت روش Touch prep در تشخیص کانسر پستان در حین عمل

بررسی روند ترمیم سوختگی های جلدی
بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی کونژکتیویت باکتریال بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن درمانگاه چشم
بررسی قد و وزن و دور سر در کودکان 0-2 ساله براساس پرونده و کارت رشد در 6 پایگاه بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قزوین و مقایسه با استاندا
بررسی های شخصیتی در بیماران دیابتی وابسته به انسولین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی امینی
بررسی مسمومیت های اتفاقی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین(در طی سه سال 76-74)
مقایسه تاثیر داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای (ایمی پرامین) و داروهای مهارکننده اختصاصی باز جذب سروتونین (فلوگزتین) در بیماران پانیک
Automator script to rename files on Mac OS X [closed]
Is there a way I can print multiple files and types using autorun.inf?
Best practices for autosaving drafts?
How could I get data for an intelligent suggestion list?
Autosuggest in JSP using ajax?
How to get auto suggestion from server
How to use pkglib_LTLIBRARIES = test.la to only build *.so
What is the best way to AC_CHECK_LIB a library that has additional external dependencies?
Regenerate .Plo files without running ./configure
Is there a terminal tool to automatically generate autoconf/automake makefiles for a Vala project?

بررسی میزان دقت روش Touch prep در تشخیص کانسر پستان در حین عمل
درباره تشخیص سریع عمل نمونه بیوسی پستان بحث‌های فراوانی وجود دارد.


بررسی موارد دیسترس تنفسی در بیماران بستری در بخش نوزادان بیمارستان رازی کرمانشاه از مهرماه 1376 تا مهرماه 1377
رایج‌ترین روش مورد قبول تا امروز هستفاده از فروزن سکش (F.S) بوده هست .


بررسی اختلال شخصیت قبل از بیماری دو قطبی در بیماران بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه سالهای 77 -1376
پیشرفت سیتولوژی در پستان گستره خود را در تشخیص حین عمل نیز توسعه داده هست و در دست پاتولوژیست‌های ماهر با اطمینان بالا می‌توان ضایعات بدخیم را از نوع خوش خیم تشخیص داد.


بررسی میزان آگاهی کارورزان نسبت به تشخیص انواع آنمی میکروسیتیک، هیپو کرومیک، ازروی برگه شمارش کامل خون کرمانشاه 1378
برای این کار از روش Touch prep یا Touch Imprint هستفاده می‌شود، بطوریکه از قسمت بارز ضایعه به محض بیوپسی با لام اسلاید تهیه شده، که بلافاصله خشک و مورد رنگ‌آمیزی سریع برنامه می‌گیرد.


بررسی عوارض درمانی تراکمی ‏‎uKALL‎‏ در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بستری در بیمارستان رازی کرمانشاه طی سالهای 78-1375
پاتولوژیست می‌تواند در کمتر از 10 دقیقه جواب را فراخوان نماید.


مطالعه پروفایل اسیدهای چرب در آئورت بیماران مبتلا به آترواسکلروز و مقایسه آن با شریان پستانی داخلی خود بیماران و آئورت بیماران غیرمبتلا
در این مطالعه به روش آینده‌نگر از تمام موارد (35 مورد) بیوپسی پستان اسلاید سیتولوژی تهیه شده و برای رنگ‌آمیزی تشخیصی به پاتولوژیست ارائه گردیده هست .


بررسی انواع توده های جراحی شده تخمدان در بیماران بستری در بیمارستان معتضدی طی سالهای 76 لغایت 79
پاتولوژیست بدون اطلاع از سن و جنس و ظاهر ضایعه، صرفا بر پایه مورفولوژی سلولهای مشاهده شده در لام، تشخیص را به صورت خوش خیم، یا بدخیم فراخوان نموده هست .


بررسی کیفی استفاده از روشهای آماری مقالات چاپ شده در مجلات علوم پزشکی ایران 1377
در نهایت این تشخیص با جواب بیوپسی دائم مقایسه شده هست .


بررسی اپیدمیولوژیک لکنت زبان در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 79 -1378
این بررسی بیانگر این هست که در دست پاتولوژیست ماهر امکان تشخیص درست با دقت بسیار بالا مشابه فروزن سکشن وجود دارد با این تفاوت که این روش بسیار ساده و ارزان بوده و نیازی به تجهیزات گران و پیچیده فروزن سکشن ندارد.

این مطالعه بطور هموقت در بیمارستان طالقانی کرمانشاه (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) و بیمارستان مهدیه شهرستان تهران (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) و نیز بیمارستان شهید اکبرآبادی (مرکز پزشکی ایران) انجام گردید.
79 out of 100 based on 49 user ratings 199 reviews

بررسی علل موارد عدم کفایت پاپ اسمیر در بین یک هزار نمونه ارجاعی به آزمایشگاه کلینیک ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بررسی نحوه گزارش نویسی آسیب شناسی ضایعات بدخیم در آزمایشگاههای پاتولوژی شهر کرمانشاه طی سالهای 79 -1375
بررسی نتایج آندوسکوپی های انجام شده در بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در سالهای 1373 و 1374
بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دو سال آخر پزشکی یزد در موارد کموپروفیلاکسی بدنبال برخورد با بیماری واگیر در سال تحصیلی 80 -79
بررسی کشتهای خون مثبت از نظر نوع میکروب و آنتی بیوگرام در بخش نوزادان بیمارستان رازی کرمانشاه 1377 -1376
بررسی سندرم دلیریوم در بیماران ترومایی بستری در بخش ارتوپدی
How to reconfigure a large program for GNU Autotools
How is README.in used in autotools?
Libtool slowness, double building?
Precompiled headers with Autotools
libtool deleted by 'make distclean'
How should I run a prebuilt Makefile from a Makefile.am?
What is the best way to auto detect library dependencies in a C/C++ project?
In autotools, what is dnl'ed?
Autotools local destination directory
Portably include GLib headers in autoconf/automake
*