بررسی تعیین وضعیت شغلی معتادین به مواد مخدر بستری شده در بیمارستان فارابی در طی سالهای 1376 تا 1377

بررسی نتایج اعمال جراحی انجام شده در بیماران مبتلا به بیماری اوزن در بیمارستان های استان کرمانشاه طی سالهای 74 تا 78
بررسی علل بستری نوزادان ‏‎TERM‎‏ در بخش نوزادان بیمارستان کوثر قزوین در سال 1376
بررسی اختلالات هورمونهای تیروئیدی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور تحت پوشش مرکز تالاسمی بیمارستان قدس قزوین
بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی 22بهمن و قدس قزوین 76-74
بررسی بیماری سل ریوی بیماران دیالیزی قزوین در نیمه دوم سال 73
بررسی میزان شیوع انواع عیوب انکساری دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان بوعلی قزوین در سال 79
Execution time benchmarks for web automation
(Tcl/Expect) clear screen after exit
Programmatically accessing an application through its UI
Converting Word doc to tiff
QTP - testing while browser/page title changes
What is the automation of project ? Please explain with an example
Automating Word to insert an image from a URL
Application does not accept keystroke
How do you write a ksh script that automatically fills in user input?
Automation testing tool for Regression testing of desktop application [closed]

بررسی تعیین وضعیت شغلی معتادین به مواد مخدر بستری شده در بیمارستان فارابی در طی سالهای 1376 تا 1377
در تحقیق بعمل آمده در بیماران وابسته به سوء مصرف مواد بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه در طی سالهای 1376 تا 1377 که مجموعا 114 بیمار بودند نتایج زیر حاصل گردید: 1 - مواد افیونی رایجترین مواد مورد سوء مصرف بودند، هرویین و پس از اون تریاک رایجترین ماده افیونی مورد سوء مصرف در افراد مبتلا به وابستگی به مواد افیونی هست .


مقایسه فشار اکسیژن شریانی درتنفس با بینی و دهان در حالت استراحت
2 - سوء مصرف و وابستگی به مواد در مردها شایعتر از زنها هست ، بطوریکه 96/5 % از بیماران وابسته به سوء مصرف مواد مرد بودند.


بررسی ارتباط دردهای آتیپیک قفسه صدری با نتیجه تست ورزش و ریسک فاکتورهای قلبی در 100 مورد بیمار مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین
3 - سوء مصرف مواد ممنوع در گروه سنی "34 سال به بالاتر" (48/3 %) بالاترین میزان و بطورقابل ملاحظه از گروههای سنی "12 تا 17 ساله" (2ˆ6 %) و "18 تا 25 ساله" (17/5 %) و "26 تا 34 ساله" (31/6 %) بالاترین میزان بوده هست .


بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی و نوع درمان در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک بستری شده در بیمارستان قدس قزوین از فرو
4 - میزان سوء مصرف مواد در بیماران متاهل (67/5 %) بالاترین میزان بوده هست .


بررسی میزان حالت حاملی هپاتیت ‏‎C‎‏ در پرسنل مرکز آموزشی-درمانی بوعلی سینای قزوین سال 1381
در بیماران مجرد (27/2 %) و 5/3 % از بیماران وابسته به مواد، متارکه کرده‌اند.


بررسی فراوانی تولد نوزادان رسیده کوچک برای سن حاملگی و علل قابل اثبات آن، در بیمارستان کوثر قزوین در سال 78
5 - حدود 69 % معتادین یک تشخیص روانپزشکی دیگری نیز داشته‌اند.


بررسی میزان اضطراب و تقید مذهبی در بین دانشجویان خارجی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در سال 1379ه.ش
شایعترین بیماری همراه، افسردگی بوده هست که 56 % از معتادین را در برگرفته هست .


بررسی تیپ شخصیتی افرادی که دچار انفارکتوس میوکارد شده اند.
6 - شهرستان کرمانشاه با 90 % بیشترین میزان و پس از اون شهرستانهای دیگر هستان با 7 % و در آخر هستانهای دیگر با 3 %، محل اقامت بیماران وابسته به سوء مصرف مواد را تشکیل می‌دهند.


بررسی میزان شیوع بیماریهای گوش در کودکان در بدو ورود به دبستان شهرستان قزوین در سال تحصیلی 1378-1377
7 - بیشترین میزان مربوط به سطح تحصیلات در حد سیکل "دارای مدرک سوم راهنمایی تا سوم دبیرستان" (41/3 %) و پس از اون تحصیلات ابتدایی (25/3 %) و دیپلم (23/7 %) می‌باشد.

8 - شغل آزاد با 29 % و پس از اون بیکاران با 28 % بیشترین میزان معتادین را به خود اختصاص داده‌اند.

سوء مصرف مواد بین اهل فن پزشکی وجود نداشت که امکان دارد به علت اطلاع و ترس از پیگیریهای بعدی در مورد تعقیب بیماران ناشی شود.
87 out of 100 based on 57 user ratings 807 reviews

بررسی نتایج سونوگرافی کلیه در کودکان مبتلا به پیلونفریت بستری شده در بیمارستان قدس قزوین از فروردین 1378 تا اسفند 1379
بررسی علل خونریزیهای سه ماهه سوم حاملگی ازاسفند ماه 1375 لغایت مرداد ماه سال 1376 در بیمارستان کوثر قزوین
بررسی روند ترمیم سوختگی های جلدی
بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی کونژکتیویت باکتریال بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن درمانگاه چشم
بررسی قد و وزن و دور سر در کودکان 0-2 ساله براساس پرونده و کارت رشد در 6 پایگاه بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قزوین و مقایسه با استاندا
بررسی های شخصیتی در بیماران دیابتی وابسته به انسولین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی امینی
Automation: how to automate transforming .doc to .docx?
When has a human-based service replaced an automated one? [closed]
OCR: How to improve accuracy - existing libraries for removing non-text 'furniture', shapes, etc to avoid confusing OCR?
Unable to open word file (MSWord 2007) when word automation program is running
Automate open dialog box
Using 'expect' in a secure fashion to automate logins/remote work
Automator script to rename files on Mac OS X [closed]
Is there a way I can print multiple files and types using autorun.inf?
Best practices for autosaving drafts?
How could I get data for an intelligent suggestion list?
*