بررسی میزان شیوع درماتیت آتوپیک در کودکان دبستانی و پیش دبستانی شهر کرمان در سال تحصیلی 88-87

تحقیق در مورد شیوع پره‌اکلامپسی در زنان پرایمی‌پار (G1) و مقایسه آن با زنانی که سابقه یکبار سقط داشته‌اند در بیماران بستری در بیمارستان معتض
گزارش دو مورد استئوژنزاپمپرفکتا
بررسی سه ساله تومورهای خوش‌خیم Breast در بیمارستان‌های طالقانی و امام خمینی (ره) از مهرماه 73 تا مهرماه 76
بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در معتادان بستری شده در بیمارستان فارابی کرامانشاه در نیمه اول سال 1377
تشکیل بانک اطلاعاتی گزارش هفتگی اپیدمیولوژی بیماریهای مسری تالیف Who مربوط به نیمه اول سال 1998
کاربرد روده در اوردلوژی (تجربه در کرمانشاه)
بررسی علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیمارانیکه در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از فروردین 1375-1376 تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند
بررسی علل مورتالیتی مادران در استان کرمانشاه در طی دو سال 1375-1376
بررسی ریسک فاکتورهای انفارکتوس میوکارد در بیماران با سن کمتر از 40 سال که در طی سالهای 1374-1376 در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه بستری شده‌اند و
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران اسکتروفرن. بستری شده در سال 1376 در بیمارستان فارابی کرمانشاه
بررسی اپیدمیولوژیک - علائم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به لوپوس بستری شده در مراکز آموزش درمانی امام خمینی (ره) و طالقانی
بررسی فراوانی سرطانهای کولورکتال در مراکز آموزشی درمان شهر کرمانشاه
بررسی دو ساله همراهی صفراوی با بیماریهای پپتیک
Mod_rewrite doesn't work for a url beginning in % (percent sign)
Unable to make a 301 domain redirection for a long url in .htaccess
Unable to make a 301 redirection from siteA.com/* to siteB.com/*
Cakephp Password Protection with htaccess and htpasswd - howto?
'Masking' external url links using RewriteProxy derictive
.htaccess redirect main domain?
500 Internal error when using mod_rewrite in .htaccess
Redirect .com to .org in .htaccess
mod_rewrite : why does it work locally and not online?
re-direct / re-write my domain
*