مساله بروش دوبعدی بصورت ‏‎modm‎‏، توام با تعیین ‏‎Stocksize‎‏ به همراه ارائه روش جدیدی در تولید الگورهای برش


مساله بروش دوبعدی بصورت ‏‎modm‎‏، توام با تعیین ‏‎Stocksize‎‏ به همراه ارائه روش جدیدی در تولید الگورهای برش
در این تحقیق، به مسئله برش می پردازیم و روشهای مدلسازی مربوطه را با رویکرد برنامه ریزی ریاضی، مدنظر برنامه می دهیم.


ارزیابی تاثیر تبادل داده‌ها در محیطهای دیجیتالی بر زنجیره تامین مواد غذایی با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری
مسئله مورد نظر ما با بیانی ساده، عبارتست از برش مجموعه ای ورقهای مستطیل شکل و تولید قطعاتی که اونها نیز مستطیل شکل بوده و هرکدام دارای تقاضای معینی می باشند.


رابطه بین منبع کنترل و سطح سلامت روانی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان
برش ورقها بر طبق الگوهایی صورت می گیرد که می توانند غیرگیوتینی باشند، لیکن شرط متعامد بودن خطوط برش باید رعایت شود.


الگوریتمهای ترکیبی جدید برای برنامه ریزی حرکت روبات
مسئله دارای دو تابع هدف کمی می باشد که هر دو تضمین نماينده کمینه سازی ضایعات نهایی برش می باشند.


بررسی وضعیت اشتغال زنان در صنعت جهانگردی و سنجش نگرش مدیران هتل های تهران
در ضمن سپس حل مسئله، محموله خرید ورقهای جدید نیز، تعیین می گردد.


بررسی عوامل موثر بر رشد فیزیکی شهر رشت و نقش ان در تغییر کاربری اراضی (1380-1345)
هسته اصلی کار تحقیقی حاضر، در تولید الگوهای دو بعدی برش می باشد.


تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال کارگاه های بزرگ صنعتی ایران (1382-1350)
در این راستا، برپايه تعریف باندی موقعیت قطعات در الگوهای برش، روش جدیدی مبتنی بر رویکرد تولید ستون ارائه خواهیم کرد.


نظرات مراجعه کنندگان مراکز درمان سرپایی و بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان در مورد پرداختهای غیررسمی به پزشکان در سال 1384
طی تجزیه و تحلیل صورت گرفته، روش فوق، نسبت به روشهای موجود، نتایج بهتری را عاید می سازد.


کاربرد مدل ریاضی آبهای زیر زمینی در مدیریت آبخوان دشت حصاروییه89 out of 100 based on 69 user ratings 1319 reviews

گفتمان موروثی (پاتریمونیال) و بررسی آثار آن بر اصلاحات سیاسی بعد از دوم خرداد 1376
توسعه الگوریتم آزادسازی برای حل یک مساله خاص در حوزه مسایل مسیردهی در کمان ‏‎(ARP)‎‏
بررسی ثابت پایداری و پارامترهای ترمودینامیکی چند کمپلکس ماکرومولکولی بین یک اکریلیک پلیمر، پلی اتیلن ایمین و پلی اتیلن اکسید
توسعه سیستم برنامه‌ریزی تولید سلسله مراتبی در محیط‌های تولیدی ساخت برای سفارش ‏‎(MTO)‎‏
بررسی سیستم های بازریابی شبکه ای از نظر سودآوری
بررسی نقش و اثرات بازارهای الکترونیکی بر زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تامین
In Birt - group items in a table according to substring
starting a struts2 project in eclipse
Are there other trusted download sources for Eclipse Ganymede 3.4.2? It's no longer available on eclipse.org!
What's the trick to write code faster in Eclipse?
How can I exclude some folders from my Eclipse project?
How to view existing projects in newer version of the Eclipse on another computer?
What is an easy Mylyn task repository to use for a small (~40 devs) project?
What is the best way to integrate an external build tool into Eclipse?
eclipse plug-in dependencies and classnotfoundexception
How do I get Eclipse to resolve classes generated with Maven 2?
*