شبیه سازی اشکال در مدارهای دیجیتال با استفاده از ابزارهای کامپیوتری

استفاده از بینائی به منظور ناوبری خودروی خودگردان برای عدم برخورد با موانع
مکانیابی عیوب خطوط انتقال به روش انعکاسات متوالی پالس با استفاده از پردازشگر دیجیتالی سیگنال و تکنیک پکستروم
شناسایی و تفکیک اجزاء یک جسم در تصویر
شبیه‌سازی و ساخت مدل آزمایشگاهی کنترل‌برداری موتور القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی و کنترل فازی جهت خودروهای هیبرید
روشهایی جدید برای نگاشت فاز-دامنه در سنتزکننده‌های فرکانس دیجیتالی مستقیم با خروجی سینوسی
طراحی و ساخت دستگاه ارتعاش‌سنج
طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی کنترل دور موتور القائی با استفاده از شبکه‌های عصبی
طراحی، ساخت و کنترل فازی-تطبیقی بازی ربات مین‌یاب ضدنفر
شبیه‌سازی انتشار امواج رادیویی بر محیطهای شهری با استفاده از روش ردگیری پرتو
طراحی روشهای خطی‌ساز تقویت کننده‌های توان چند کاناله
طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری گشتاور، سرعت و موقعیت زاویه‌ای
نمایش کامپیوتری فشار زیر بدن بیمار جهت پیشگیری از وقوع زخمهای فشاری
کنترل نیروی بازوهای روباتیکی
Design Patterns for Interfacing with Relational Databases?
String or Enum
Has anyone used Graph-based Databases (http://neo4j.org/)? [closed]
Find SQLite Column Names in Empty Table
Fastest way to lookup keywords. Any language, any system
How should you build your database from source control?
ELMAH SQL Error Handler database not available- what happens to logging?
Is Google's Fusion Tables really a “paradigm shift?”
Language/Framework support for Interacting With CouchDB
How does DB clustering work?
*