پایتخت کشور جمهوری آفریقای مرکزی چه نام دارد؟


پایتخت کشور جمهوری آفریقای مرکزی چه نام دارد؟
    پایتخت کشور جمهوری آفریقای مرکزی چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت هلند چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت نیوزیلند چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی (Central frican Republic) بانگی (Bangui) می باشد.


مساحت نیکاراگوئه چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


58 out of 100 based on 43 user ratings 468 reviews