13 فروردین چه روزی است؟


13 فروردین چه روزی است؟
    13 فروردین چه روزی است؟

پاسخ :


تابلوی "سمت راست بن بست" چه شکلیه؟

1:تابلوی "خطر عبور برای گریز" چه شکلیه؟

سیزدهم فروردین، روز طبیعت می باشد.


تابلوی "مسیر توصیه شده برای وسائل سنگین" چه شکلیه؟
این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران تعطیل می باشد


تابلوی "افزایش خطوط عبور" چه شکلیه؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


60 out of 100 based on 45 user ratings 320 reviews