بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلنی بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی


بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلنی بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی
اصطلاح بتن غلتکی به خاطر ماشین آلات سنگین غلتکی که برای تراکم اون به کار می رود هستفاده می شود.


تثبیت تدریجی ماسه های سیلتی روانگرا با کلویید سیلیکا
بتن غلتکی، بتنی هست با اسلامپ صفر که قابلیت تحمل وزن غلتک قبل از گیرش سیمان را داشته باشد.


بررسی عددی رفتار چرخه ای ستون های بتن آرمه تحت اثر همزمان نئروی محوری، لنگر خمشی، لنگر پیچشی
مصالحی که برای تهیه بتن غلتکی بکار می رود همانند بتن معمولی هست.


بررسی رفتار ناحیه چشمه اتصال و اعمال اثرات آن در تحلیل قاب‌های خمشی
کاربرد بتن غلتکی بیشتر در کارخانجات، ایستگاه های پمپ گاز، فرودگاه ها و جاده هایی که روسازی اونها در معرض بارهای دینامیکی و یا در جاهایی که ترافیک در اون کم باشد ولی وسایل نقلیه سنگین از روی اونها حرکت کند، می باشد.


تاثئر ناکاملی هندسی عضو مهاری بر توزیع تنش در اتصالات لوله ای سکوهای شابلونی تحت بارگذاری محوری
هستفاده از بتن غیر مسلح به جهت کیفیت شنمايندگی اون، عمدتاً در سازه های وزنی کاربرد زیادی دارد.


طراحی ساختمانهای قاب خمشی فولادی نامنظم در ارتفاع با روش "طراحی بر اساس تغیئر مکان مستقیم "
این عیب پايه ی بتن، در عمل با تسلیح اون با هستبرنامه میلگردهای فولادی در جهت نیرو های کششی برطرف می گردد.


اثر دقت DEM در استخراج پارامتر های هیدروژئومورفولوژیکی
معمولاً سازه های بتنی در کشش با مشکل زیادی روبرو شده و بتن در کشش با ترک خوردگی مواجه می گردد، لذا از سال 1800 میلادی برای غلبه براین مشکل، از تسلیح بتن معمولی با فولاد هستفاده شد و در بتن های مسلح، این فولادها بصورت میلگردهای مدفون و یا شبکه های توری در درون بتن، کشش وارده بربتن را تحمل کرده و بتن را از ترک خوردگی تحت ادامه چکیده...


استفاده از تبدیل موجک در پیش پردازش DEM دقیق برای مدلسازی های هیدرولوژیکی
بارهای کششی محافظت می نمودند.


بهبود مدل سازی شبکه عصبی برای پیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از روش رفع خطای موجکی
بررسی های بعدی نشان دادند که در محیط های با تهاجم کلریدی مانند سواحل و بنادر، با نفوذ یون کلر بدرون بتن، فولاد بتدریج خورده شده و با افت میزان % فولاد، باعث کاهش مقاومت و دوام سازه می گردند.

راه حل مناسب و بهتر برای کاهش خوردگی و آسیب های ناشی از تهاجم اسیدی، خوردگی کلریدی، تهاجم سولفاته، کربناسیون و واکنش قلیایی مخصوصاً در سازه های هیدرولیکی هستفاده از مواد و مصالحی هست که نسبت به شرایط خورنده و فعال محیط حساسیت کمتر و مقاومت بالاتری داشته باشند والیاف پلیمری ازجمله الیاف پلی پروپیلنی انتخاب مناسب و موجهی می توانند در این مورد باشند.

در سازه های هیدرولیکی نظیر سدها، کانال ها، زهکشها و بند ها نفوذ پذیری بتن پدیده ای هست که اهمیت اون می تواند حتی بیشتر از مقاومت ارزیابی شود.

نفوذ پذیری در دوام بتن نیز تاثیر معکوس دارد.

کنترل دوام در عمر بتن، از مهم ترین بخش های صنعت بتن محسوب می شود.

بتن با نفوذپذیری کمتر، در برابر تهاجم شیمیایی سولفاتها، کربناتها و کلریدها بهترین مقاومت را از خود نشان می دهد.

در این پژوهش برای بررسی اثرات الیاف بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی با هستفاده از مصالح محلی، سیمان صوفیان، میکروسیلیس، فوق روان نماينده و...

درطرح اختلاط بتن از الیاف پلی پروپیلینی ساخت کارخانه اصفهان و در اندازه های 6 و12 میلیمتری و در مقادیر (Kg/m3) 35/0، 7/0 و 4/1 و با عمل آوری در درون مخازن آب معمولی به مدت های معین، نمونه های هستوانه ای تهیه و تحت آزمایش های مختلف مکانیکی برنامه گرفته هست.

مقایسه نتایج انواع نمونه های تهیه شده با نمونه های کنترل شاهد، بهینه ترین اندازه الیاف و مقدار % مصرف با توجه به مشخصات طرح اختلاط و مدت عمل آوری نشان می دهند که مصرف الیاف موجب بهبود کیفیت نمونه ها شده و مقدار بهینه اندازه و مصرف را برای انواع طرح اختلاط های بتن ارائه شده هست که می تواند جهت کارهای اجرایی در اختیار طراحان و مجریان پروژه های فوق برنامه گیرد.


نمایه ها:


53 out of 100 based on 28 user ratings 403 reviews