ای روی تو قبله خلایق


ای روی تو قبله خلایق


/ کليپ ای روی تو قبله خلایق
ای روی تو قبله خلایق
• زمان : 08:49
روضه و مناجات

جمعه، 11
79 out of 100 based on 64 user ratings 489 reviews

سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 92 - توی قلب من کربلای تو، توی دست تو کربلای من (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - مناجات
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - روضه زهیر
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - روضه حضرت قاسم علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - ای عمو فتح نمایان کردم (روضه حضرت قاسم)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - روضه حضرت قاسم علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - رجز خون تو میدون میتازم (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - به ماه محرم رسیدم (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - می خواستی کمی زکار عشق سر در آوری (واحد سنگین)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - ابد والله ما ننس حسینا (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 92 - اسمت را نگیر از صدای من (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - مناجات
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - روضه
*