همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!


همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!اموزش بیلیارد
فعاليت زدن توپ در يك مكان حوض مانند فرمي از يك بازي فرانسوي بود كه با گوي و حلقه انجام مي شود , به نام كروكت . اين بازي در چمن بايك چوب دستي ويك توپ ball يا bille كه كم كم به billiard يا bill yard معروف شد بازي مي شود . پس از مدتي اين بازي سرگرمي درباريان شد و به دليل نفرت داشتن آنها از گرما و فعاليت زياد اين بازي را محدودتر كردند و آن را روي ميز در يك محيط بسته انجام مي دادند.


خوب به رنگ ها نگاه كنید , نخستين چيز كه بايد درباره ي بيلي يارد بدانيد اين است كه اين بازي برخلاف باري ها ي توپي ديگر داراي توپ هاي زيادي است . برخي از اين توپ ها ساده يعني داراي رنگي يك پارچه هستند و تعدادي از آنها نيز خط دارند يعني توپي كه نوك و ته آن ها سفيد و يك خط رنگي كه گرداگرد و ميانه ي آن برنامه گرفته.

هر يك از توپ ها داراي يك شماره هستند . از شماره ي1 تا 15, كه از شماره ي 1 تا 7 تو پ هاي ساده واز شماره ي9 تا 15 توپ هاي خط دارد را تشكيل مي دهند .توپ شماره ي 8 8ballكدام است ؟. البته , وقتي اين بازي به صورت استاندارد بازي مي شود , توپ 8 نه جزو گروه توپ هاي ساده است و نه جرو گروه توپ هاي خط دار محسوب ميشود . يك توپ خاص است ( توپ سياه را از دست ندهيد چون تمام توپ هايتان سياه مي شود ! ) .
همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!عکس های جنیفر لوپز در لباس رئال مادرید

1:

چوب بيليارد

cue stick يا همان چوب بيلي يارد چوبي هست كه شما به وسيله ي اون به cue ball توپ مخصوص كه به اون پيتوك نيز فرموده مي شود ضربه مي زنيد .


نیکی کریمی در کنار امیر قلعه نوئی
اين چوب بلند نوك دار و خيلي هم دقيق هست از سه قسمت تشكيل شده.

نوك : قسمتي كه مقداري سفيد و با طولي تقريبا برابر 1/27 سانتيمتر هست ايشانك قسمت كايوچايشاني در نوك.
بدنه : قسمتي صاف و صيقلي كم پهنا و بلند هست در ميانه .

دسته : پر پهناترين قسمت stick كه به صورت مخروطي به طرف ميانه ونوك Stick پيش مي رود .


چهره کریس رونالدو و مسی در ۵۰ سال بعد!
طول اين چوب تقريبا برابر 1متر و 47 سانتيمتر مي باشد .


دخترموتور سوار ایرانی


اهداء لباس‌ دایی‌ به‌ چاق‌ترین‌ پسر ایرانی / عکس

2:

ميز

يك ميز بيلي يارد تقريبا برابر با 137/155 سانتيمتر عرض و 274/23 سانتيمتر طول هست .


دختران نینجا کار ایرانی!!!پسرا دلتون بسوزه!:)
و معمولا يك رايشانه ي سبز مخملي از جنس پلي هستر و پشم رايشان اون را پوشانده و داراي 6 كيسه كه 4 تاي اون ها در گوشه ها و دوتاي اون ها در طرفين , وسط هر يك از اضلاع بلنتر ميز برنامه گرفته اند.
يك حاشيه ي نسبتا پهن اطراف ميز برنامه گرفته جايي كه معمولا بازيگنان گچ بازي ( بعدا توضيح داده ميشود ) يا ليوان نوشيدني خود را رايشان اون برنامه مي دهند.
دو چيز مهم بايد درباره ي اون بدانيد

شما بايد از اين حاشيه براي تراز كردن دست خود و مسلط شدن بر ميز هستفاده مي كنيد .

شما هرگز نبايد هيچ گونه نوشيدني و يا خوراكي رايشان اون برنامه دهيد زيرا اگر نوشيدني شما رايشان ميز بريزد روكش ميز كه يكي از مهمترين قسمت هاي ميز محسوب مي شود بايد عوض شود و شما بايد بهاي سنگيني تقريبا معادل 150 $ دلار بپردازيد .

تقريبا آخر هر ميز نزديك ضلع كوچك ميز يك دايره ي تو پر سفيد در دو طرف ميز برنامه دارد.شما بايد در ابتداي بازي Cue ball خود را رايشان يكي ازانها برنامه دهید.همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!


او هیچ وقت نمی تواند راه برود !!!

3:

Rack

Rackيك شي سه گوش هست كه بازي كن از اون براي مرتب كردن توپ ها هستفاده مي كند .
تمام توپ ها در Rack برنامه مي گيرند.
با انگشتان خود دو طرف , عقب Rack را گرفته وعقب و جلو مي كنيد تا توپ ها مرتب كنار هم برنامه گيرند .
زيرا فضاي بين توپ ها در وقت برداشتن Rack خيلي مهم هست .


ممنوعیت دوباره ورود به ورزشگاه ها برای بانوان
بايد مراقب باشيد كه توپ ها خوب بهم بچسبند.همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!

Rack به وسيله ي توپ رآس در رايشان نقطه سفيد انتهايي ميز تنظيم ميشود

4:

وسيله ي ديگري كه در طول بازي ما از اون هستفاده مي كنيم گچ هست .

ما گچ را به نوك كائوچايشاني چوب خود مي ماليم تا به ما كمك كند كه چوب در وقت ضربه زدن به توپ بهتر بچسبد

5:

قوانين
بازي بيلي يارد از قوانين زيادي در نقاط گوناگون دنيا پيرايشان مي كند كه شما در اين سايت با قوانين هستاندارد جهاني اون آشنا مي شايشاند .

شما بايد اصطلاحات كه در اين بازي به كار مي رود را به خاطر بسپاريد زيرا اين اصطلاحات در طول بازي زياد به كار مي روند.

Cue Ball ( پيتوك ) : يك توپ سفيد هست بدون شماره كه شما در بازي فقط به اين توب حق ضربه زدن را داريد .

Object Ball ( توپ هدف ) : اولين توپي كه در طول بازي پيتوك به اون ضربه مي زند.

Break : ضربه اي هست كه در ابتداي بازي زده مي شود .

وقتي بازي شروع مي شود بازي كني كه از قبل تعيين شده به وسيله پيتوك اايشانن ضربه بازي را به سايشان توپ هاي مرتب شده مي زند وبه اين ترتيب بازي شروع مي شود به اين عمل Break
مي گايشانند.

Pocketing a ball : وقتي يك توپ داخل پاكت رود .

به اين عمل
Sinking نيز فرموده مي شود .

Scratch : هنگامي كه شما هرگز نبايد پيتوك يا توپ طرف مخالف را در پاكت كنيد درغير اين صورت شما Scratch مي گيريد و جريمه مي شايشاند .

Frozen : وقتي كه توپ هدف به توپ ديگري ايشانا به ديواره ميز چسبيده باشد .

ضربه زدن به اين توپ مقداري دشوار هست همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!


Position Play : موقيت بازي , سرعت لازم براي ضربه زدن , چرخش لازم , هستراتزي بازي (به كدام توپ و از كجا ضربه بزنيم كه بهترين مقيت را براي ما فراهم كند ) .

Cut : وقتي شما به پيتوك مستقيما ضربه مي زنيد و اون در يك راستا به توپ هدف برخورد مي كند , توپ هدف در يك خط مستقيم حركت خواهد كرد .

اگر شما به توپتا كات دهيد توپ هدف شما ديگر حركتي مستقيم نخواهد داشت و در يك زاايشانه مشخصي حركت مي كند .

به طور مثال در زير پيتوك در يك زاايشانه مشخص به توپ 4 ضربه مي زند و توپ 4 در نتيجه به سمت كه پيشبيني شده هدايت مي شود

همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!

Banking a shot : وقتي كه شما به پيتوك ضربه بزنيد و پيتوك شما به توپ هدف و توپ هدف به ديواره ميز برخورد كند و داخل يكي از پاكت ها برود , اين به اين معنا هست كه شما يا خيلي خوب بازي مي كنيد و يا خيلي خوش شانس هستيد .

در زير پيتوك به توپ 2 ضربه زده وتوپ 2 به ديواره اصابت كرده و با يك زاايشانه مشخص ( اگر با دقت و محاسبه زده شود )داخل پاكت مي رود ( اميدواريم ) .همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!

Combination : اين در وقتي صورت مي گيرد كه ما به پيتوك ضربه بزنيم و پيتوك به يكي از توپ هاي خودما ن و اون توپ به توپ هدف ضربه بزند و اون را هدايت كند .
همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!
Draw : هنگامي كه شما مي خواهيد به پيتوك ضربه بزنيد و پيتوك به توپ ديگر و مي خواهيد كه پيتوك شما پس از ضربه زدن جلو نرود بلكه به عقب برگردد ( مثلا وقتي كه توپ شما نزديك پاكت برنامه گرفته ) شما بايد به قسمت ميانه و پايين توپ ضربه بزنيد .

هنگامي كه شما مي خواهيد به توپي ضربه بزنيد و پيتوك شما سر جاي توپ هدف باستد ونه جلو برود و نه عقب , بايد به قسمت مياني وبالاي توپ ضربه بزنيد.

.

6:

با سلام من قوانین بازی بیلیارد را برای شما شرح می دهم

7:

مشخصات انواع بازی بیلیارد

بازی بیلیارد یا پول به چند نوع بازی اطلاق می شود که بر روی یک میز با شش سوراخ و معمولا با 15 توپ هدف و یک توپ سفید یا کیوبال انجام می شود.

اسنوکر یک نوع بازی بیلیارد هست که بر روی یک میز مخصوص با 21 توپ هدف و یک کیوبال اجرا می گردد .

کاروم نام چند نوع بازی انجام شده با سه توپ بر روی یک میز بدون سوراخ هست .

مهارت های اصلی در بازی پاکت اسنوکر و کاروم به هم شبیه هستند.

در میان انواع این ورزش ها همچنین شباهت های محسوسی از نظر طراز برنامه گرفتن دست و پای بازیکن و نحوه گرفتن چوب بیلیارد و هستفاده از اون وجود دارد.


با وجود این علی رغم همه این شباهت ها تفاوت هایی که باعث تمایز انواع این ورزش از یکدیگر می شوند مشهود هستند برای مثال در بازی کاروم بازیکن باید همیشه با سه توپ با روش های مختلف بازی کند .

بازی پاکت تقریبا متفاوت هست زیرا در این بازی هدف بازیکن این هست که سعی کند تا اونجا که می تواند به سرعت 15 توپ را با چوب بیلیارد به داخل هر یک از شش سوراخ برنامه گرفته شده در دور میز بیندازد.

علاوه بر این وسایل متفاوت مورد هستفاده در این بازیها و فرق میان ترتیب این بازیها لاجرم به تفاوتهایی در نحوه ارزیابی حرکت های فرد منتهی می شود.


8:

انواع تکيه گاه برنامه دادن دست

از دست چپ به عنوان تکيه گاه چوب بيليارد هستفاده می شود که اين حالت اصطلاحا پل نام دارد.

يک اصل در مورد همه تکيه گاه ها کاربرد دارد ، هر چه دست چپ بر روی سطح ميز ثابت تر باشد ، ضربه شما دقيق تر خواهد بود.

تکيه گاه بسته

تکيه گاه بسته را می توان تکيه گاه هستاندارد هم ناميد.

انگشت وسط دست، انگشتی که به اون انگشتر می اندازند و انگشت کوچک و همينطور قسمت نرمی کف دست محکم بر روی سطح ميز برنامه می گيرند.

برای ثابت بودن دست انگشتها از هم باز می شوند.

انگشت سبابه به شکل حلقه در آمده و انگشت شست را لمس می کند.

انگشتی که به اون انگشتر می اندازند به عنوان راهنمای چوب که بر روی انگشت وسط برنامه گرفته هست عمل می کند.

اين مطمئن ترين روش هدايت چوب هست زيرا در اين صورت چوب ديگر سر نمی خورد.


9:

تکيه گاه باز

هميشه نمی توانيد از تکيه گاه بسته يا هستاندارد هستفاده کنيد .

اغلب کيوبال يا به توپ هدف و يا به باند ميز خيلی نزديک هست .

در چنين موقعيت هايی بهترين راه هستفاده از تکيه گاه باز هست .

در اين حالت نوک چهار انگشت تکيه گاهی را برای دست درست می نمايند .

انگشت شست به طرف بالا بر می گردد و چوب بيليارد ما بين انگشت شست و انگشت سبابه برنامه می گيرد.

لازم به فرمودن نيست که در اين روش بازيکن بر هدايت چوب بيليارد تسلط داشته و می تواند ضربه آرامی به توپ بزند.
تکيه گاه تخت نوع ديگری از تکيه گاه باز هست که در اين حالت همه چهار انگشت و همينطور قسمت نرم کف دست که در زير انگشت کوچک برنامه دارد تکيه گاه می شوند .

از اين نوع تکيه گاه بيشتر برای زدن پيچ عقب هستفاده می شود.( ضربه کيوبال که پس از برخورد به توپ هدف در مسير خود به عقب بر می گردد.

)

10:

تکيه گاه بر روی باند

از تکيه گاه بر روی باند وقتی هستفاده می شود که کيوبال تقريبا به باند ميز نزديک باشد.

در اين حالت باند ميز به عنوان تکيه گاه عمل می کند و چوب بيليارد بين انگشت سبابه و انگشت وسط برنامه می گيرد.
وقتی چوب بيليارد بايد به صورت زاايشانه شيب دار نگه داشته شود بعضی از بازيکنان از مشت بسته خود به عنوان تکيه گاه هستفاده می نمايند.

در اين حالت نوک چوب در تو رفتگی بِين بندها ی انگشت برنامه می گيرد

11:

تکیه گاه مکانیکی

همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!! وقتی با تکیه گاه برنامه دادن دست خود نمی توانید به کیوبال دسترسی داشته باشید هستفاده از یک تکیه گاه مکانیکی می تواند سودمند باشد.


12:

حالت بدن

همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!! حالت مناسب بدن یکی از مهم ترین شرایط در بازی بیلیارد هست .

تا وقتی که وضعیت برنامه گرفتن مناسب بدن را یاد نگرفته باشید و همچنین مادام که این وضعیت مناسب بدن با ضربه زدن با اطمینان و هدف گیری دقیق همراه نباشد ، نمی توانید امید وار باشید که به طور موثر به توپ ضربه بزنید.
بدن شما باید در حالت آرام و راحتی باشد و هر دو پایتان محکم روی زمین برنامه بگیرند.

پاهایتان باید حدود عرض شانه از هم باز شوند و پای چپ کمی جلوتر از پای راست باشد.

زاویه بدن نسبت به محور عمودی چوب بیلیارد حدود 45 درجه هست.
قسمت بالای بدن باید بر روی باسن خم شود ، چانه و چشم ها باید بالای چوب بیلیارد باشند.

این وضعیت مناسب ترین حالت بدن برای هدف گیری توپ هست

13:

در دست گرفتن چوب بيليارد و هدف گيری

همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!! يک ضربه موفق به چگونگی هدف گيری و ضربه شما بستگی دارد .

چوب بيليارد در دست راست برنامه گرفته و هدايت می شود.

با دست راست قسمت حلقه چوب را در نقطه ای تقريبا بين بالای چوب و مرکز ثقل اون بگيريد .

انگشت شست خود را بر روی چوب برنامه ندهيد اين کار باعث خواهد شد که مچ دست تان بی جهت منقبض شود و در زدن ضربه نرم و آرام مشکل ايجاد شود.


البته وضعيت دستی که چوب را می گيرد به موقعيت کيوبال هم بستگی خواهد داشت .

هر چه توپ از باند ميز دورتر باشد شما هم برای رسيدن به اون بايد بيشتر بدن خود را بکشيد .

وقتی کيوبال دور تر از باند هست دست راست شما بيشتر به طرف بالای چوب برنامه می گيرد.

ولی هنگامی که کيوبال به باند نزديک تر هست با بالا بردن سر چوب بيليارد می توانيد به توپ ضربه بزنيد.

هنگام ضربه زدن به کيوبال چشم های شما بايد بر نقطه ای متمرکز باشد که می خواهيد با تئپ هدف برخورد کند.


پايه ا بازوی راست بايد با زاايشانه 90 درجه از قسمت آرنج خم شود.

ضربه از مفصل آرنج شروع می شود.


مچ و قسمت زير بازوی دست چپ يک خط مستقيم را درست می نمايند.

اگر مچ دست به چپ يا راست خم شود نقطه تماس بين نوک چوب و کيوبال به يک سمت يا سمت ديگر تغيير خواهد کرد.


تمام قسمت چوب بيليارد از ته تا نوک اون بايد در امتداد مسير ضربه مورد نظر در نظر گرفته شود و بايد يک خط موازی را با اون تشکيل دهد.


اگر از آغاز چوب بيليارد غلط در دست گرفته شود توپ در جهت اشتباه حرکت خواهد کرد.

يکی از اشتباهاتی که مبتديان زياد مرتکب می شوند و حتی نسبت به اون آگاه هم نيستند انجام حرکات تند و پر هيجان با چوب بيليارد هست که باعث منحرف شدن مسير توپ به اطراف می شود.

پيش از هرگونه حرکت دادن بازو بايد کاملا فکر کرد .

انجام حرکت های نا آرام به عقب و جلو به ضربه واقعی منتقل شده و در بيشتر موارد موجب خطا رفتن ضربه می شود.


14:

بچه ها خیلی خسته شدم کسی روحیه نمیده

15:

نقطه بر خورد ، نقطه تماس و مسير ضربه

نقطه بر خورد نوک چوب بيليارد به توپ را نقطه برخورد می نامند .

در اين نقطه نيرو يا انرژی حاصل از ضربه به کيوبال منتقل می شود .

نقطه ای که دو توپ به هم می خورند نقطه تماس ناميده می شود.
مسير ضربه امتداد محور افقی چوب بيليارد در لحظه ای هست که به توپ ضربه زده می شود که يا به صورت مستقيم هست و يا در دو جهت مختلف.


16:

انواع ضربه

وسط توپ نقطه ای هست که دو محور مختصات همديگر را قطع می نمايند و مرکز ثقل اون هم هست.

يک ضربه به مرکز توپ باعث چرخيدن توپ حول محور افقی خود می شود .

ضربه به طرفين مرکز توپ باعث چرخيدن اون به دور محور عمودی می گردد.
خطوط ميانی افقی و عمودی را خط تنظيم می نامند .

از اين خط تنظيم برای محاسبه ضربات خود هستفاده کنيد.


17:

ضربه به مرکز توپ

اين ضربه ، ضربه اصلی محسوب شده و تسلط بر اون پايه همه ضربات ديگر را تشکيل می دهد.
نقطه تماس دقيقا در وسط خط تنظيم ، هدف گرفته می شود.

نتيجه اين ضربه چرخش ساده توپ حول محور افقی خود هست

18:

حرکتهای مختلف توپ

19:

کمانه کردن و کارومز

ضربه ای که در اون کيوبال به ترتيب به دو توپ می خورد.


20:

حرکت توپ پس از برخورد به باند ميز

زاايشانه حرکت توپ به سوی باند ميز را زاايشانه برخورد می نامند.

زاايشانه دور شدن توپ از باند ميز زاايشانه کمانه کردن ناميده می شود.


21:

پيچ جلو

ضربه ايست که چوب بيليارد به نقطه ای بالاتر از مرکز توپ می زند.

هر چه نقطه ضربه چوب بر روی خط عمودی بالاتر باشد حرکت چرخشی توپ قوی تر بوده ولی به شتاب کمی برای جلو راندن توپ نياز خواهد بود.
نيرايشانی که هنگام برخورد توپ A با توپ B ايجاد می شود باعث به جلو راندن توپ A می شود بدين ترتيب توپ A مسير توپ B را دنبال می کند .

دليل اين موضوع ضربه پيچ جلو هست که برتوپ A وارد شده هست.
پس از برخورد توپ A با توپ B توپ A به دليل ضربه پيچ جلو تا اندازه ای برايش نيرو باقی مانده هست و اون را در مسير توپ B به جلو می راند .

هر چه نقطه ضربه چوب بر روی خط عمودی بالاتر باشد ، حرکت چرخشی توپ قوی تر بوده ولی به شتاب کمی برای جلو راندن توپ نياز خواهد بود.


22:

پيچ عقب

حرکت توپی که به اون ضربه پيچ عقب زده شده هست کاملا بر عکس حرکت توپی هست که به اون ضربه پيچ جلو نواخته شده هست.
در اين حالت ضربه به زير مرکز کيوبال اصابت می کند.

و در حالی که حرکت چرخشی رو به عقب را در اون ايجاد کرده هست کيوبال را به جلو می راند.
در مقايسه با پيچ جلو يا ضربه مستقيم به مرکز توپ، مسير لغزش در ضربه پيچ عقب طولانی تر هست.


23:

ضربه درجا

اگر کيوبال در همان نقطه ای باقی بماند که به توپ هدف مورد نظر برخورد کرده هست از نوعی ضربه پيچ عقب هستفاده شده هست که درجا نام دارد.


24:

ضربه انگليسی ( پيچ بغل )

در اين ضربه يا به راست و يا به چپ نقطه مرکزی توپ ضربه زده می شود.


اين نوع ضربه باعث چرخش توپ حول محور عمودی می شود.


اگر نقطه برخورد در سمت راست توپ باشد چرخش توپ بر خلاف جهت حرکت عقزبه های ساعت خواهد بود به اين نوع ضربه انگليسی پيچ راست هم می گايشانند.

بر عکس اگر به سمت چپ توپ ضربه زده شود حرکت توپ در جهت حرکت عقربه های ساعت خواهد بود که پيچ چپ ناميده می شود.


قانونی که برای اين نوع ضربات مصداق دارد اين هست که هر چه ضربه به دور تر از نقطه مرکزی توپ زده شود چرخش توپ قوی تر ، تماس با توپ ديگر ضعيف تر و نتيجتا حرکت رو به جلوی توپ آهسته تر خواهد بود .

حداکثر سرعت چرخش توپ با ضربه به انتهای بيرونی شعاع توپ به دست می آيد.


25:

کمانه کردن توپ در ضربات مستقيم به مرکز توپ

توپی که در ضربه مستقيم به مرکز اون به طور عمودی به باند ميز اصابت می کند، در همان مسير به عقب بر خواهد گشت.

تنها تغييری که روی می دهد تغيير جهت چرخش توپ حول محور افقی اون هست.
اين تغيير جهت پس از برخورد توپ به باند ميز اتفاق می افتد.
زاايشانه برخورد و زاايشانه کمانه کردن يکی هستند يعنی 90 درجه

26:

عجب با سرعت پست میزنی...بابا ای ول

ممنون...تاپیک خیلی مفیدی هست

27:

کمانه کردن توپ در ضربه انگليسی

تاثير کامل ضربه انگليسی فقط در کمانه کردن و تا حد کمتری در کارومز مشخص می شود.

توپی که به اون پيچ راست زده شده هست و به باند عمودی برخورد کرده هست پس از اين ضربه در مسير مستقيم حرکت نکرده بلکه در مقايسه با ضربه مستقيم به مرکز توپ، به سمت راست می رود.


28:عزیزم اینا رو قبلا داشتم
الان کپی کردم
اگر مشکلی داشتی منو تو بیلیارده دلکده پیدا میکنی
بیا یک دست با هم بازی کنیم پولی

29:

همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!

30:

همه چیز درباره ی بیلیارد!!!!!!!!!!

31:

شما خودتون حرفه ای هستین؟


من حاضرم با شما یا هر کی که بخواد قمار هم بزنم

اسنوکر یا پیرامید که همون بیلیارد میشه
اکیییییییی

32:

نه من تا حالا فقط 1ساعت بازی کردم
اما خیلی علاقه دارم حتی تو همون 1 جلسه تکنیک میومدم

33:

خیلی خوبه
امیدوارم موفق بشی

ولی من همیشه بازی میکنم
و قمار هم میزنم

34:

خوش به حالتون من كه تا حالا بازي نكردم

35:

سلام.

اگر در بازی ایت بال بازیکنی که باید توپ های تک رنگ را بزند تو دو رنگ را زد :
الف) به علاوه تو حریف توپ خود را هم به پاکت بیندازد
ب) فقط توپ حریف را به پاکت بیندازد
ج) توپ حریف را به پاکت انداخته و خطای دیگری نیز مرتکب شود

در هریک از این حالت هت چه کاری باید انجام شود


55 out of 100 based on 60 user ratings 885 reviews