طراحی مدارهای منطقی برگشت‌پذیر با استفاده از DNA


طراحی مدارهای منطقی برگشت‌پذیر با استفاده از DNA
امروزه تکنولوژی DNA به دلیل داشتن مزایایی از قبیل امکان اجرای عملیات به صورت موازی، هستفاده از مدارها با توان کم، پیچیدگی وقت کمتر و ذخیره اطلاعات در مقیاس نانو، موجب شده تا از مولکول‌‌های DNA در یک نمونه محاسباتی کامل ‌‌استفاده شود.


بررسی مسئله شکست در ستون‌های کوتاه و تیرهای عمیق در‌‌ قاب محیطی سیستم‌های بتن ‌آرمه لوله‌ای
از طرف دیگر منطق برگشت‌‌‌پذیر قابلیت خود را در نمونه‌های محاسباتی کاربردی از قبیل محاسبات کم‌توان، محاسبات کوانتومی، فناوری نانو و محاسبات مبتنی بر DNA نشان داده هست.


آنالیز پایداری تونل های دایروی در خاک های چسبنده تحت اثر زلزله
یکی از حوزه‌های مطرح در زمینه محاسبات مبتنی بر DNA، طراحی مدارهای منطقی بر پايه DNA و هستفاده از عملیات بیوشیمی مرتبط هست.


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نانولوله‌های کربنی بر روی رفتار تیرهای بتنی
هدف ما از طرح این پایان‌‌نامه این هست که بتوانیم مدارهای منطقی ترکیبی و ترتیبی را با هستفاده از یکی از روش‌‌های ساخت مدارهای منطقی مبتنی بر DNA طراحی نماییم به طوری که این مدارها به صورت برگشت‌‌پذیر عمل نمایند.


حذف آلودگی نفتی از آب با استفاده از جاذب گل قرمز
روش پیشنهادی از گیت تافلی هستفاده می‌کند که گیت ‌کوانتومی و برگشت‌‌پذیر معروف و جامع می‌باشد.


طراحی و شبیه سازی یک سلول حافظه نوری با دسترسی تصادفی مبتنی بر اثر الکترواپتیک


آنالیز خطای جاساز قید و بند (لوکیتور جیگ و فیکسچر)تولید بدنه خودرو به صورت عددی و تجربی


77 out of 100 based on 32 user ratings 607 reviews

بررسی تاثیر نوع پلی‌پروپیلن بر خواص مکانیکی و مورفولوژی آلیاژهای پلی پروپیلن/ کوپلیمر اتیلن?- بوتن
تاثیر انتخاب روش تغییر مکان هدف در عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی با شکل پذیری ویژه
تحلیل اگزرژی درخط یک سیمان شاهرود
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط با اتصالات با مقطع کاهش یافته
پیاده سازی L-system و ارزیابی آن درسنتزکننده ی فرکانسی دیجیتال مستقیم
تحلیل ارزش کسب شده پروژه ها با در نظر گرفتن زمان، هزینه و ریسک تحت شرایط عدم قطعیت
انتخاب بهینه ی مواد فعال کننده سطحی,پلیمر و آلکالین جهت فرآیند ازدیادبرداشت ثالثیه شیمیایی بر اساس تغییرترشوندگی وکشش بین سطحی
توسعه مدل های بازی های همکارانه در R&D زنجیره تامین، مطالعه موردی در صنایع داروسازی
AutoMapping a Composite Element in Fluent Nhibernate
How do add NOLOCK with nHibernate?
NHibernate's Increment Generator - could not fetch initial value
Complicated NHibernate component mapping
Nhibernate - Generate schema without forign key
NHibernate: mapping a dictionary of lists
When working with NHibernate, should you create your database tables before your map files?
How to build a mapping file for an insert stored procedure using NHibernate 2.1
Problem with delete operation in many to many relation
Checking existence of lazy loaded child without getting/loading in Fluent NHibernate
*