سیمای زن در مطبوعات ، مقایسه تطبیقی محتوی مجله زن روز در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی


سیمای زن در مطبوعات ، مقایسه تطبیقی محتوی مجله زن روز در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
بیش از یک و نیم قرن از انتشار اولین روزنامه و 85 سال از انتشار اولین نشریهء زنان می‌گذرد.


پیامگیران کودک و نوجوان شماره 86
این نشریه که به نام "دانش " و توسط خانم "کحال" در شهرستان تهران انتشار یافت اولین حرکت زنان در این زمینه هست که به سال 1910 میلادی برابر با 1328 هجری در شهرستان تهران پا به عرصهء وجود نهاد.


پیامگیران کودک و نوجوان شماره 87
اگرچه انتشار "دانش " تداوم نیافت و فقط شماره‌هایی نامنظم از اون بدست امت رسید، اما این سرآغازی برای فعالیتهای بعدی بود.


پیامگیران کودک و نوجوان شماره 88
تا جایی که سه سال بعد نشریهء "شکوفه" توسط بانوان و برای بانوان به چاپ رسید و مدت شش سال به انتشار خود ادامه داد.


پیامگیران کودک و نوجوان شماره 90
از اون وقت تاکنون نشریات بسیاری برای زنان به چاپ رسیده که بررسی هر یک از اونها می‌تواند برای مطبوعات کشور حائز اهمیت باشد.


پیامگیران کودک و نوجوان شماره 91
مجله "زن روز" از جمله نشریات زنان هست که سپس اجرای قوانین مربوط به تساوی حقوق زن و مرد در اسفندماه 134 به منصهء ظهور رسید.


پیامگیران - نظرات مردم تهران دربارهء برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - سال 1371
این مجله که در واقع با سابقه‌ترین نشریات زنان هست که هم اکنون نیز منتشر می‌شود دو دورهء کاملا متفاوت از تحولات تاریخی جامعه ایران را به همراه دارد.


تاثیر تلویزیون بر زندگی خانوادگی
پژوهش بر روی این نشریه علاوه بر تازگی و نو بودن موضوع از دو جنبه اهمیت داشته هست : از یک سوی می‌توان با بررسی محتوی تحریری و آگهی‌های بازرگانی اون - تصویری از تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بدست آورد و از سوی دیگر فرآیند "جریان سازی" فرهنگی را نظاره کرد.


تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ویژه هفته دولت
تحقیق حاضر در این زمینه بر اون هست تا نقش جایگاه زن در محتوی نشریه را بررسی کرده و تصویری از سیمای زن در دو دورهء متفاوت بدست دهد.

برای انجام کار، این پژوهش شامل پنج فصل مشتمل بر بخش‌ها و زیربخش‌هایی هست که به ترتیب خواهد آمد.

فصل اول با نام "مقدمه" به موضوع تحقیق اشاره دارد و در ضمن به بیان ضرورتها و اهداف و محدودیتهای تحقیق می‌پردازد.

فصل دوم شامل هفت بخش می‌باشد که ضمن ارائه تاریخچه‌ای از نقش و جایگاه زن از ایران باستان تاکنون همراه با تاریخ نشریات بانوان در حد بضاعت ، به بررسی دیدگاههای مربوط به نقش و وظایف رسانه‌های جمعی و بررسی آثار این وسایل پرداخته هست و با تشریح نظریات ارتباطی چهارچوب نظری تحقیق شکل گرفته ا ست .

بررسی تاریخی مقاطع مورد بررسی نیز برای آشنائی با تاریخ انتشار مطالب انجام شده که همراه با این فصل ارائه می‌شود.

در فصل سوم روش تحقیق، نحوه جمع‌آوری داده‌ها، جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری و تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها آمده و آزمونهای آماری مورد هستفاده در پژوهش نیز در حد نیاز تشریح شده هست .

تحلیل یافته‌های تحقیق در دو بخش جداگانه برای مطالب تحریری و آگهی‌های بازرگانی محتوی فصل چهارم را تشکیل می‌دهد.

در این بخش ابتدا سوالات تحقیق طرح شده و با هستفاده از جداول آماری تحلیل شده هست .

به دنبال اون فرضیه‌های تحقیق و تحلیل و توصیف اونها آمده هست .

به جهت سهولت دسترسی به منابع تمامی جدولهای مربوط به هر سئوال یا فرضیه در انتهای تحلیل و توصیف اونها آمده هست .

با این کار اگرچه ممکن هست تعداد جدولها زیاد به نظر برسد، اما دیدگاه روشنتری به مخاطب می‌دهد.

در فصل پنجم مختصری از کل کار به همراه پیشنهادات نگارنده آمده هست .
69 out of 100 based on 34 user ratings 659 reviews