مقایسه تلفات انرژی با استفاده از روشهای مختلف تعیین تلفات در شبکه توزیع برق طبس


مقایسه تلفات انرژی با استفاده از روشهای مختلف تعیین تلفات در شبکه توزیع برق طبس
در روند تولید تا مصرف انرژی %ی از انرژی تحت عنوان تلفات به هدر می رود .


برنامه ریزی راهبردی با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOt در شرکت جهاد نصر یزد
در این میان تلفات توزیع سهم قابل توجهی به خود اختصاص داده هست .


برنامه ریزی سناریویی پلت فرم دانش استراتژیک با رویکرد توسعه منابع انسانی
اگرچه امکان تعیین ماکزیمم تلفات بخشی از شبکه در ساعات پیک تا حدودی امکان پذیر می باشد .


بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن(BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
اما محسبه و اندازه گیری اون برای کل دوره بهره برداری کاری دشوار و در برخی موارد غیر عملی هست .


بکارگیری مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری جهت بهبود عملکرد استراتژیک سازمان(مطالعه موردی: شرکت مشاورین پگاه سیستم پیشرو)
هستفاده از برنامه های پخش بار وسیله مناسبی برای محاسبه تلفات توان می باشد .


بکارگیری مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی


بهبود در تفکر استراتژیک: یک رویکرد چند سطحی
نمایه ها:


66 out of 100 based on 41 user ratings 866 reviews