مقایسه سلامت روانی دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دبیرستان‌های شهرستان سنندج


مقایسه سلامت روانی دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دبیرستان‌های شهرستان سنندج
در این تحقیق، محقق در پی جواب دادن به این سوالات بوده هست که آیا سلامت روانی دانش‌آموزان پسر ورزشکار بیشتر از دانش‌آموزان پسر غیرورزشکار می‌باشد؟ آیا سلامت روانی دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی و گروهی با هم تفاوت معنی‌داری دارند؟ آیا ارتباط معنی‌داری بین سابقه ورزشی دانش‌آموزان ورزشکار و سلامت روانی اونها وجود دارد؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار در شرایط سلامت روانی، علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.


بررسی نگرش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد نحوه اجرا واحد تربیت بدنی عمومی(1) و (2) در سال تحصیلی 80-79
اما بین سلامت روانی دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های گروهی و انفرادی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.


مقایسه خودپنداره دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکارمقطع متوسطه شهر گناباد
همچنین ارتباط معنی‌داری بین سابقه ورزشی و سلامت روانی دانش‌آموزان ورزشکار وجود ندارد.


ارتباطات موثر روسای دانشکده های تربیت بدنی و مدیران تربیت بدنی دانشگاهها


بررسی عوامل استرس زای شغلی دبیران تربیت بدنی شهر رشت


63 out of 100 based on 18 user ratings 1043 reviews

بررسی تغییرات الکتریکی قلب در انقباضات ایزومتریک با شدتهای مختلف
مقایسه تغییرات الکتریکی قلب در انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک با شدتهای مختلف
مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه گیلان
تعیین اعتبار معیاری روش اندازه گیری لایه چربی زیرپوستی (با کالیپر) با وزن سنجی زیر آب
بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی
بررسی میزان همبستگی برخی ازساختارهای منتخب بدن و قابلیت های آمادگی جسمانی با میزان پرش عمودی بازیکنان نخبه مرد والیبال
بررسی ناهنجاری های ستون فقرات در سه گروه از زنان (ورزشکار، غیرورزشکار و ورزشکار بازنشسته)
مقایسه سه آزمون بارفیکس ، شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده و مطالعه عملکرد عضلات موثر در آنها به روش الکترومایوگرافی(‏‎EMG‎‏)
بررسی تاثیر یک نوع تمرین منتخب هوازی بر میزان اضطراب صفتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خواف
مقایسه اثر یک دوره تمرینات تناوبی هوازی و غیرهوازی میزان هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبولهای قرمز خون و درصد تغییرات حجم پلاسمای خون مردا
*