حكايت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز مى‏ريخت در جوى آب


حكايت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز مى‏ريخت در جوى آب


/ کليپ حكايت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز مى‏ريخت در جوى آب
حكايت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز مى‏ريخت در جوى آب
• زمان : 6:07
حكايت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز مى‏ريخت در جوى آب كه در گو بود و به آب نمى‏رسيد تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و ... / دفتر چهارم مثنوی معنوی مولانا با صدای امیر نوری

يکشنبه، 8
53 out of 100 based on 28 user ratings 403 reviews