طراحی و آنالیز تقویت کننده ی توزیع شده ی پهن باند در بازه ی فرکانسی ku با استفاده از ساختار میان گذر


طراحی و آنالیز تقویت کننده ی توزیع شده ی پهن باند در بازه ی فرکانسی ku با استفاده از ساختار میان گذر
در این پایان نامه، دو ساختار برای تقویت نماينده ی توزیع شده ی میان گذر در باند فرکانسی ku ارائه شده هست، این دو ساختار اولین تقویت نماينده ی توزیع شده در باند فرکانسی ku هستند.


طراحی و کنترل مبدّل های الکترونیک قدرت چند مرحله ای جدید جهت کاربرد در منابع انرژی های نو
ساختار اول یک طراحی مجدد بر پايه ساختار پیشنهادی گذشته مبنی بر حذف مقاومت پایانی برای دستیابی به جواب فرکانسی میان گذر هست با وجود این تفاوت که به جای هستفاده از بلوک تک طبقه برای سلول بهره، از ساختار دو طبقه متداول برای هر طبقه بلوک بهره هستفاده شده هست.


امکان‏‎سنجی بهره‎گیری از سیستم‎های هوشمند در ساختمان‎های آموزشی دانشگاه پیام نور و راهکارهای بهره‎وری مدیریت انرژی
در ساختار دوم، با هستفاده از حاصل ضرب جواب فرکانسی فیلتر پایین گذر و بالاگذر به جواب فرکانسی میان گذر می رسیم.


ایجاد روشی کارآمد برای بهبود عملکرد کسب و کار از طریق تلفیق متدولوژی های مدیریت فرآیند و شش سیگما با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
به همین منظور، در ساختار آبشاری از خط انتقال بالا گذر در خط گیت ورودی و خط درین خروجی هستفاده می کنیم.


بررسی مسئله شکست در ستون‌های کوتاه و تیرهای عمیق در‌‌ قاب محیطی سیستم‌های بتن ‌آرمه لوله‌ای
همچنین، برای اتصال های بین طبقه ای نیز از خط انتقال پایین گذر هستفاده می کنیم.


آنالیز پایداری تونل های دایروی در خاک های چسبنده تحت اثر زلزله
نتیجه ی هستفاده ی هموقت از این دو نوع خط دستیابی به جواب فرکانسی میان گذر هست.


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نانولوله‌های کربنی بر روی رفتار تیرهای بتنی


حذف آلودگی نفتی از آب با استفاده از جاذب گل قرمز


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

طراحی و شبیه سازی یک سلول حافظه نوری با دسترسی تصادفی مبتنی بر اثر الکترواپتیک
آنالیز خطای جاساز قید و بند (لوکیتور جیگ و فیکسچر)تولید بدنه خودرو به صورت عددی و تجربی
بررسی تاثیر نوع پلی‌پروپیلن بر خواص مکانیکی و مورفولوژی آلیاژهای پلی پروپیلن/ کوپلیمر اتیلن?- بوتن
تاثیر انتخاب روش تغییر مکان هدف در عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی با شکل پذیری ویژه
تحلیل اگزرژی درخط یک سیمان شاهرود
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط با اتصالات با مقطع کاهش یافته
پیاده سازی L-system و ارزیابی آن درسنتزکننده ی فرکانسی دیجیتال مستقیم
NHibernate Mapping Many-To-Many Relationship
Bidirectional HQL Query with NHibernate
Using nHibernate and the repository pattern, need some direction
AutoMapping a Composite Element in Fluent Nhibernate
How do add NOLOCK with nHibernate?
NHibernate's Increment Generator - could not fetch initial value
Complicated NHibernate component mapping
Nhibernate - Generate schema without forign key
NHibernate: mapping a dictionary of lists
When working with NHibernate, should you create your database tables before your map files?
*