حکم زنای مرد مسلمان با زن کافر


حکم زنای مرد مسلمان با زن کافرحکم زنای مرد مسلمان با زن کافر

ناراحت گناه دریا
.
جاهل قاصر و مقصر کیست؟
اگر مرد مسلمانی با زن کافر ذمی زنا کند، حکم مرد مسلمان حکم زنای او با زن مسلمان هست؛ یعنی اگر محصن (مردی که دسترسی به همسر شرعی داشته و مانعی در همبستری با او ندارد) باشد حکم او رجم (اعدام) هست و اگر غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق به او زده می شود، اما در مورد زن کافر حاکم شرع اختیار دارد که یا حکم اسلام را درباره او اجرا کند و یا او را به محکمه کفار می دهند تا بر طبق مذهب خودشان بر او حکم جاری نمايند..
از اصطلاحات فقهی چه می دانید؟
.
حکم شرعی مخالفین قصاص

سوال: 1ـ آیا رابطه جنسی با زن بی شوهر کافر غیر کتابی غیر ذمی حرام هست 2- آیا حکم زنا دارد 3- آیا حد دارد 4-حد اون چقدر هست؟.
آیا تنبیه بدنی فرزند جایز است؟

از نظر اسلام ارتباط جنسی با هر زنی فقط و فقط از راه ازدواج جایز هست و تفاوتی از این جهت میان افراد از نظر عقیده نیست.
.
فلسفه قصاص
بنابراین جواب ها، به ترتیب به شرح زیر هست:.
اجرای حدود در جامعه اسلامی بر عهده کیست؟
1.
ارتباط حرام هست.
2.
حکم زنا را دارد.
3.
از نظر حکم و حد زنا تفاوتی با زنای با دیگر زنان ندارد.
4.
مقدار حد اون بسته به شرایط مرد زنا کار، متفاوت هست.
بدین معنا که اگر محصن (مردی که دسترسی به همسر شرعی داشته و مانعی در همبستری با او ندارد) باشد، حکم او رجم (اعدام) هست و اگر غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق به او زده می شود.
اما در مورد حد زن کافر، حاکم شرع اختیار دارد که یا حکم اسلام را درباره او اجرا کند و یا زن کافر را به محکمه کفار تحویل دهد تا بر طبق مذهب خودشان بر او حکم جاری نمايند.
(خویى، سید ابو القاسم موسوى‌، تکملة المنهاج، ص 34، مسئله 150).
حکم زنای مرد مسلمان با زن کافر

سوال: حکم زنای مرد مسلمان با زن کافر ذمی چیست؟.
آیا اعدام با شمشیر (گردن زدن) یا شلیک گلوله جایز است؟

اگر مرد مسلمانی با زن کافر ذمی زنا کند، حکم مرد مسلمان حکم زنای او با زن مسلمان هست؛ یعنی اگر محصن (مردی که دسترسی به همسر شرعی داشته و مانعی در همبستری با او ندارد) باشد حکم او رجم (اعدام) هست و اگر غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق به او زده می شود، اما در مورد زن کافر حاکم شرع اختیار دارد که یا حکم اسلام را درباره او اجرا کند و یا او را به محکمه کفار می دهند تا بر طبق مذهب خودشان بر او حکم جاری نمايند.
(امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‏2، ص 465، م 7).

سوال: در خارج از کشور آیا می توان با زنان مسیحی یا ادیان دیگر که در زمینه مسائل جنسی امرار معاش می نمايند بدون مطالعهصیغه نکاح ارتباط جنسی بربرنامه کرد.
در حالی که در مکتب اونها چیزی به نام صیغه وجود ندارد و این کار با رضایت جنسی خودشان انجام می شود ودر ازای اون پول می گیرند..

از نظر اسلام ارتباط جنسی با هر زنی فقط و فقط از راه ازدواج جایز هست بنا بر این شما می توانید با تفهیم ازدواج موقت به زنان اهل کتاب (مسیحی و دیگر ادیان) در صورت رعایت شرایط با اونان ازدواج کنید.
ازدواج مرد مسلمان با زنان مسیحی و دیگر ادیان شرایط و ضوابطی وجود دارد که در شرع مقدس به طور دقیق و مفصل بحث شده هست.
.

فرآوری: آمنه اسفندیاری  .

بخش احکام اسلامی تبیان. . منبع: اسلام کوئیست. .


نظرات کاربران

85 out of 100 based on 45 user ratings 295 reviews