دروس هیئت، جلسه 47 - بررسی دایره عظیمه و معدل النهار آن


دروس هیئت، جلسه 47 - بررسی دایره عظیمه و معدل النهار آن


/ کليپ دروس هیئت، جلسه 47 - بررسی دایره عظیمه و معدل النهار آن
دروس هیئت، جلسه 47 - بررسی دایره عظیمه و معدل النهار آن
• زمان : 00:54:19
شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388-1381

شنبه، 25
60 out of 100 based on 35 user ratings 110 reviews