حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز


حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
تولید تعداد زیادی از محصولات و انجام بسیاری از فعالیتهای صنعتی و غیرصنعتی باید در شرایط محیطی خاصی انجام گیرند.


مدلسازی پاشش (به منظور تعیین اندازه زاویه پاشش و توزیع اندازه و سرعت قطرات)
از جمله این شرایط می‌توان شرایط دمائی، رطوبتی و فشاری هوای محیط، شرایط نوری محیط کار و بسیاری از موارد دیگر را نام برد.


تحقیق چگونگی استفاده از انرژی امواج دریا و طراحی و ساخت دستگاه تبدیل آن به کار مکانیکی
در بعضی از موارد میزان آلودگی محیط نیز مهم به نظر می‌آید.


بررسی اثر ناشی از فاصله هوایی ما بین بال و بالچه بر ضرایب آیرودینامیکی در جریان مافوق صوت
به همین منظور، بسته به میزان حساسیت فعالیت انجام شده نسبت به مقدار و نوع آلودگیهای مختلف ، از محیطهائی به نام اتاقهای تمیز با درجات تمیزی مختلف (کلاسهای مختلف ) برای انجام اون فعالیت ، هستفاده می‌شود.


تخمین ضریب تکیه‌گاهی در کمانش ستونهای با استفاده از آزمایشات آنالیز مودال
از اونجا که با وجود هستفاده از این اتاقها، نمی‌توان محیطی کاملا عاری از آلودگی ایجاد کرد.


طراحی بیل مکانیکی بوم بلند به منظور انجام عملیات بخصوص بر اساس روابط رباتیک
بررسی جابجائی و نقل و انتقال ذرات آلوده نماينده در اتاق و جلوگیری از انتقال اونها به قسمتی از اتاق که فعالیتی در اون انجام می‌شود.


جایگزینی ماهک‌های فولادی با آلومینیوم در گیربکس 55-24/3
و نسبت به وجود آلودگی حساس می‌باشد، مهم به نظر می‌آید.


طراحی قطعات در مقابل واماندگی حرارتی-مکانیکی نوسانی و کاربرد در قطعات خودرو
مهمترین عامل جابجائی ذرات آلوده نماينده در یک اتاق تمیز، بسیار مهم خواهند بود.


مدلسازی سرج و واماندگی در کمپرسورهای جریان محوری
این کار می‌تواند به دو روش تجربی یا عددی صورت پذیرد.

امروزه به علت مشکلات خاص روشهای تجربی رویکرد مهمی در جهت هستفاده از روشهای عددی ایجاد شده هست .

در این پایان‌نامه به حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات در یک اتاق تمیز خاص پرداخته شده و سپس اثر تغییر پارامترهای مختلف بر اون‌ها مورد بررسی برنامه گرفته هست .

پس از ارائه یک مقدمه به معرفی معادلات حاکم و سپس گسسته‌سازی اونها و سپس اون به ارائه روش حل معادلات گسسته شده پرداخته شده هست .

در بخش پنجم نتایج حاصل از حل، به کمک برنامه کامپیوتری نوشته شده و نرم‌افزار فلوئنت در حالت دو و سه بعدی ارائه شده و بالاخره در بخش آخر به بررسی نتایج حاصله و مقایسه اونها با یکدیگر و جوابهای تجربی موجود پرداخته شده هست .
66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews