پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !


پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !
من سرم توی کار خودم بود
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

بعد یه روز یه نفرو دیدم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

اون این شکلی بود
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

ما اوقات خوبی با هم داشتیم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

من یه کادو مثل این بهش دادم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

وقتی اون کادومو قبول کرد من اینجوری شدم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

ما تقریبا همه شبها با هم گفت و گو میکردیم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

وقتی همکارام من و اونو توی اداره دیدن اینجوری نگاه میکردن
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

و منم اینجوری بهشون جواب میدادم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

اما روز عشق اون یه گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

و من اینجوری بودم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

بعدش اینجوری شدم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

احساس من اینجوری بود
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

بعد اینجوری شدم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !

بله....آخرش به این حال و روز افتادم
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !آموزش بوسیدن 18-

1:

عالی بود
مرسی


امتحان ریاضی پسرا

2:

باحال بود


وقتی از جای غلطی سر درمیاری

3:

اففففففففففففففف
عاشقی بد دردیه


دستشویی فرنگی های جالب انگیز

4:

خیلی جالب بود دوستم!!
مرسی!!


نکتشو گرفتی؟؟

5:

در مخفیگاهه ذهنمان کسی که دوستش داریم میماند حتی در دوری و جدایی


67 out of 100 based on 62 user ratings 87 reviews