بخاطر ایجاد این قسمت. میخواستم بپرسم كه آیا اعتبار قرارداد دست نویس پس

با كد 62318 را جواب دهید
در سال 1365 در شهر قم به دنیا امدم 18سال عمرم را در تهران س÷ری كردم مسلط
نباشید بنده در سال 1380 یك واحد آپارتمان از 3 واحد در یك دستگاه آپارتمان
بدانم كه اگر مردی با زنی ازدواج كند و بعد از چند سال تجدید فراش نماید
از مادر به فرزندان می رسد به چه نسبت به دختر و پسر تقسیم میشود؟
در وصیتنامه اش قید كرده باشد كه یك سوم از خانه كه به فروش رسید مال وصی
مطالعه اثرات فاکتورهای مختلف ( عمومی و ناحیه‌ای ) روی تئوریهای زهکشی توسط مدل ترکیبی ( مدل فیزیکی و ریاضی )
برآورد نیاز آبی برنج و روشهای آبیاری آن براساس مطالعات اقلیمی
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته و فسفره بر روی عملکرد گندم امید
بررسی اثر متقابل فسفر بر روی نارنگی محلی با روش آبیاری سطحی
بررسی اثر متقابل فسفر و روی بر روی نارنگی محلی با روش آبیاری قطره‌ای
بررسی استفاده مناسب از آب فاضلابهای جنوب تهران در کشاورزی
بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی برروی تولید گندم ارقام فلات و PRI در منطقه گنبد
بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی در افزایش عملکرد واریته‌های مختلف گندم
بررسی تاثیر کیفیت و دور آبیاری بر روی عملکرد گندم
بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل یونجه بعنوان گیاه مرجع با استفاده از لایسیمتر

بخاطر ایجاد این قسمت. میخواستم بپرسم كه آیا اعتبار قرارداد دست نویس پس
با سلام وعرض تبریك بخاطر ایجاد این قسمت.
میخواستم بپرسم كه آیا اعتبار قرارداد دست نویس پس از گذشتن مدت زمانی ختص از بین میرود؟؟
به امید موفقیت.. خدانگهدار.
پاسخ :
با سلام

ضامن كسی شده باشد كه در زندان بوده و چك داشته و نمی دانست كه ان شخص بدهكار
اعتبار چنین برنامه دادی پس از گذشت مدت وقت خاص از بین نمی رود ، مگر در صورت انقضاء مدت و یا در صورت پیسش بینی موارد فسخ و بی اعتباری و تحقق اون موارد .


1347 انجام شده و میزان مهریه برابر 50.000 تومان بوده. مقدار مهریه در سال 1383


65 out of 100 based on 50 user ratings 175 reviews

1361 صد هزار تومان بوده اگر در سال 1383 بخواهیم دری
بدانم حق وحقوق یك خانم كه عق
مهریه یكی از اقوام من در سال 1363 برابر 500000 تومان بوده میخواستم معادل آن
مشاور محترم : من خانمی هستم سی و دو ساله كه چند سال هست كه با شوهرم مشكل
دارایی باید چه دلیل و مدر
انتقال موتور سیكلتها به پاركینگ و نگهداری موتور برای مدت سه ماه بدلیل
بفرمائید مهریه شامل دو میلیون و پانصد هزارتومان بعلاوه 14 سكه بهار آزادی
مورد قانون ك÷ی رایت به طور كامل توضیح دهید و آیا این قانون در ایران به
یكی از آشنایان 405 سكه بهار آزادی و1356 شاخه گل مریم می باشد. این موارد چگونه
آدرس سایت (رایگان با رمز ورود )تان را برایم بنویسید *درصورت خراشیدگی
نباشید . سوالی از حضورتان داشتم . ایا شخصی كه فوت شده در فیلم خانوادگی

بررسی راندمانهای سیستم آبیاری سطحی در منطقه کرج
بررسی روشهای مختلف استفاده از آبهای شور در تولید گندم
بررسی روشهای مختلف جمع‌آوری و ذخیره آب باران بر روی انجیر منطقه استهبان
بررسی مدیریت آبیاری روی نخیلات در شرایط زارعین
بررسی مقاومت منابع ژنتیکی گندم نسبت به خشکی
بررسی مناسب ترین زمان آبیاری پنبه
بررسی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در گیاه مرجع (چمن)
بررسی میزان مقاومت درختان پسته به خشکی و تعیین مناسب ترین
بررسی و تعیین آب مورد نیاز پنبه به روش لایسیمتر
بررسی و تعیین اثر ازت ، فسفر و پتاس بر روی عملکرد خرمای شاهانی جهرم با روش آبیاری قطره‌ای
*