دیدگاههای انتقال فرهنگی، تغییر اجتماعی، شهروندی دموکراتیک و اسلامی در تربیت اجتماعی

ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی
اصول و رهنمودهایی برای امانت بین المللی (1978) تجدیدنظر شده در سال 1987، تهیه شده در: بخش تحویل مدرک و امانت متقابل ایفلا
کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیر و چشم‌اندازهای آینده
دیدار آقای مهندس میرحسین موسوی از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاعات، فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران، دوازدهمین اجلاس استینفو (مغولستان، 28 شهریور تا 1 مهر
گزارش دوازدهمین اجلاس و نشست مشورتی منطقه ای سازمان ‏‎"‎‏استینفو‏‎"‎‏ در مغولستان؛ 23-18 سپتامبر 2000
خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران
نابرابریهای شمال و جنوب: نیم نگاهی به محیط اطلاعاتی عرب
مفرد و جمع در نمایه‌سازی
درآمدی بر کارورزی
همکار از دست رفته...
در آن لحظه درد و دیدار ‏‎]‎‏شعری برای پرویز مهاجر، 21/11/1354‏‎[‎‏
پرویز مهاجر پایه‌گذار دانش اطلاع‌رسانی در ایران
 *