بررسی اپیدمیولوژیک آنفارکتوس بطن راست در بیماران با آنفارکتوس حاد قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان


بررسی اپیدمیولوژیک آنفارکتوس بطن راست در بیماران با آنفارکتوس حاد قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان
تقریبا ثلث بیمارانی که انفارکتوس تحتانی-خلفی دارند حداقل درجه خفیفی از نکرور بطن راست را نشان می‌دهند این بیماران اغلب با نشانه‌های نارسایی شدید بطن راست (سیاهرگها وداجی متسع، علامت کوسمال و بزرگی کبد) با یا بدون افت فشار خون مراجعه می‌نمايند.


بررسی میزان حساسیت (Sensitivity)، ویژگی (Speceifity) و دقت (Accuracy) اندکسهای خونی (Red blood cell indices) در تشخیص آنمی فقر آهن (Iron deficiency anemia) در کودکان سال اول دبستان
افزایش حجم خون اغلب در درمان کاهش برون ده قلبی و افت فشار خون همراه با وسیع بطن راست سودمند هست .


اثرات درمانی لیتیوم بر افسردگی ثانویه به اختلال وسواسی-جبری
با توجه به تفاوت نحوه درمان در صورت وجود اونفارکتوس بطن راست و همچنین بهبود مناسب در صورت تشخیص و درمان مناسب در این تحقیق سعی بر اون داشتیم تا شیوع بطن راست را در بیماران با اونفرکتوس حاد میوکارد مشخص کنیم و شرایط همراه یا علائمی را که ما را به وجود این عارضه مشکوک می‌کند مورد بررسی برنامه دهیم.


بررسی آپاندیس پرفوره در بیمارستانهای شهید رهنمون و افشار یزد در سال 1377
خلاصه نتایج بدیت آمده عبارتند از: 3/4 کل موارد اونفارکتوس حاد قلبی را مردان تشکیل می‌دهند.


بررسی نتایج اعمال جراحی برش شعاعی قرنیه از دیماه 1375 تا تیرماه 1377 در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
45 % اونفارکتوس‌ها، از نوع INF و ANT 55 % می‌باشند.


بررسی فراوانی علل مرگ در بیماران بستری در بیمارستان فیروزآبادی در تابستان سال 1377
-شیوع اونفارکتوس بطن راست علامتدار در نوع LNE حدود 15 % هست .


نتایج و عوارض فیستولهای شریانی وریدی کارگذاشته شده در بیماران دچار CRF در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از تاریخ 1375/1/1 لغایت 1376/6/1
-سن شیوع اونفارکتوس بطن راست 50-60 سال هست (36/66 %) -اونفارکتوس بطن راست می‌تواند در نوع NON Q-WAVE M-I نیز وجود داشته باشد (3/33 %) 70- % بیماران با اونفارکتوس بطن راست دارای شرایط خطرسازی اصلی مثل هیپرتانسیون سیگار، دیابت یا هیپرلیپید هستند که از میان اونها شایعترین شرایط منفرد سیگار (23ˆ33 %) و هیپرتانسیون 20 % می‌باشند در حالی که در 36 % موارد سابقه هپیرتانسیون وجود دارد.


بررسی یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به B.P.H جراحی شده در بیمارستان چهارمین شهید محراب در سال 1376
-هیپوتانسیون در 3/4 موارد اونفارکتوس بطن راست علامتدار تنها علامت اون می‌باشد و در بیشتر از 4/5 موارد انفارکتوس بطن راست علامتدار دیده می‌شود.


بررسی وضعیت تحصیلی و بهره هوشی دانشجویان ورودی 1375 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد58 out of 100 based on 53 user ratings 1128 reviews