قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


/ کليپ قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
• زمان : 43:01
برنامه ای چند قسمتی پخش شده از شبکه خبر درایام محرم 89

يکشنبه، 8
60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews