جمع مكسر چگونه جمعی است ؟
پاسخ :
هر گاة كلمه مفرد با حروف « ون » یا « ین » جمع بسته شود جمع مذكر سالم نامیده میشود مثال : عالم + ون = عالمون یا معلم + ین = معلمین .


الان كه تابستونه شروع به خواندن درس عربی 1 و2 برا كنكور بكنم یا فعلا به
كه جمع بستن بستگی به نقش این دو كلمه در جمله دارد .


رتبه نقش دارد جواد 17 سال - جوا


كنكور
هر گاه كلمه مفرد با «ات» جمع بسته شود جمع مونث سالم نامیده میشود مانند : طالبه + ات = طالبات

از نظر جنسیت چگونه است؟؟ یعنی مونث است یا مونث مجازی یا مذكر است یا مذكر
هنگامی كه كلمه مفرد با این دو روش جمع بسته نشود جمع مكسر ( شكسته ) نامیده میشود یعنی قاعده مشخصی ندارد تنها بعضی اوزان مشهور قابل فراگیری هست و اصطلاحاً فرموده میشود اوزان جمع مكسر سماعی هست یعنی باید به گوش آشنا باشد 1- وزن افعال كه جمع قلم دراین وزن اقلام میشود .


نباشید فقط میخواستم بدانم كه (حسبی الله ) یعنی چه؟ با تشكر - حامد پاسبان
2- وزن مفاعیل كه جمع مفتاح دراین وزن مفاتیح میشود .


نباشید فقط میخواستم بدانم كه (حسبی الله ) یعنی چه؟ با تشكر - حامد پاسبان
و اوزان دیگری از این دست كه در كلاسهای بالاتر انشاءالله با اون آشنا خواهید شد .


دنیا ظرف برای مكان است یا زمان؟ ( كلمه دنیا كه در مقابل كلمه آخرت قرار


روش درست خواندن عربی را توضیح دهید؟!؟! با تشكری به گرمی بخاری در این فصل


60 out of 100 based on 35 user ratings 860 reviews