Biogenesis - Evolution of Life , بیوژنز - تکامل حیات


Biogenesis - Evolution of Life , بیوژنز - تکامل حیاتBiogenesis - Evolution of Life , بیوژنز - تکامل حیات
Biogenesis - Evolution of Life , بیوژنز - تکامل حیات

انسان تباران: ساحل‌مردم چادی - اررین توگنی - آردی‌کپی رامید - آردی‌کپی کادابا - جنوبی‌کپی انامی - جنوبی‌کپی افریقایی - جنوبی‌کپی سدیبا - جنوبی‌کپی عفاری - جنوبی‌کپی بحرالغزالی - جنوبی‌کپی گارهی - پرامردم بویسی - پرامردم تناور - پرامردم اتیوپی - کنیامردم پخت‌رخ - انسان ماهر - انسان رودولفی - انسان کارورز - انسان گرجی - انسان راست‌قامت - انسان پیشگام - انسان هایدلبرگی - انسان نئاندرتالی - انسان فلورسی - انسان نالدی - انسان خردمند.

کلمات کلیدی: زیست‌ شناسی، زیست زاد، پیدایش حیات، چارلز داروین، سیر تکامل زندگی، فرگشت، خلقت، آفرینش

Biogenesis - Evolution of Life , بیوژنز - تکامل حیات
تصویر جمجمه یک گونهٔ منقرض شده انسان‌ که قدمتش به حدود ۷ میلیون سال پیش می‌رسد
گویی حیات مهم‌ترین دغدغهٔ موجودات واجد حیات است و در این می‌ان، گویا تنها انسان است که دربارهٔ چیستی و چرایی آن می‌اندیشد. در مورد اینکه زندگی چطور بوجود آمده است، ملت‌های مختلف افسانه‌های گوناگونی را پدید آورده‌اند و تجربهٔ تاریخ نشان داده است که هر افسانه‌ای که به موضوع پیدایش چیزی می‌پردازد به زودی بخشی از اعتقادات مردم محلی می‌شود. گروهی از این افسانه‌ها پیدایش انسان و سایر جانداران را در اثر خلقت یکباره می‌دانند. اما این پرسش از دیرباز ذهن خردمندان و متفکران را به خود مشغول کرده بود و برخی از آنان با پژوهش مستقیم طبیعت به نتایج دیگری می‌رسیدند.

نخستین اظهار نظر معتبر علمی در زمینهٔ منشاء حیات را چارلز داروین در قرن نوزدهم ارائه کرد. نظریه تکامل، پیدایش تدریجی موجودات زنده از یک یا چند سلول اولیه را اثبات کرد اما پاسخ به این پرسش که سلول‌های اولیه از کجا آمده‌اند به دانشمندان قرن بیستم و بیست و یکم سپرده شد. فرضیهٔ تکامل حیات از ماده بیجان حاصل تلاشهای علمی این دانشمندان بود که هنوز هم پژوهش‌های گسترده‌ای در بارهٔ آن ادامه دارد.


تکامل حیات از مادهٔ بیجان با ادعاهای دینی مثل خلقت، یا آفرینش با طرح و برنامه در تعارض است، به همین دلیل مورد حمله، کج فهمی و تحریف متعصبین تندرو بوده است.
برخی متعصبین همانطور که سعی کرده‌اند نظریه تکامل را باطل جلوه دهند، در مورد پیدایش حیات نیز سعی دارند با انتقادهای غیر علمی این فرضیه را باطل کنند.

نوبت شما: دیدگاه خود را بر پایه علم، درباره تکامل حیات بنویسیددوران زنگ ساعت برای بیدار شدن به پایان می‌رسد؟ / گجت‌هایی که مهربان‌تر بیدارتان می‌ک

1:

اولین انسان هایی که بر روی کره زمین با دست و پا حرکت کردن فاقد شعور و فهم بودن شرم و حیا نداشتن همچون حیوانات بودن! در ۷ میلیون سال پیش مغز انسان ها پیشرفته نبوده که بخوان با برگ آلت تناسلی خود را بپوشانند، تصور کنید ۷ میلیون سال پیش انسان هایی زندگی میکردن که هوشمند نبودن چگونه میشود باور کرد آدم و حوا در بهشت سیب یا گندم را چیدن و نافرمانی کردن؟ تمامی ویژگی های آدم و حوا برای انسان خردمند هست که حدود 200 هزار سال پیش بوجود آمده هست .

تناقضاتی که در ادعا های ادیان وجود داره بسیار عمیق هست.


اجازه ندهید ترس باعث کاهش فروش شما شود
اگر تبار انسان سایان رو بررسی کنید تمامی انسان ها با مشخصات آدم و حوا همخوانی ندارند بجز انسان خردمند که ما از نسل اون ها هستیم


چگونه یک هندوانه خوب را تشخیص دهیم

2:

یک سوال دارم از شما
با چه رویی میخواهی تو روی این پیرزن نگاه کنی و بهش بگی ادم و حوا کشک بوده.بهشت جاودیانی نیست.
Biogenesis - Evolution of Life , بیوژنز - تکامل حیات


اشتباهات استفاده از عطر و ادکلن

3:

ای عوام گرای اپورتونیست
از قول خودت حرف بزن و وکیل مدافع حرفای خودت باش
موج سواری به سبک احمدی نژاد روی تصاویر انسانهای سالخورده ؟

جواب علمی بنویس وقت منو نگیر


61 out of 100 based on 36 user ratings 1011 reviews