این ایرانی در سازمان ناسا غوغا به پا کرد


این ایرانی در سازمان ناسا غوغا به پا کرداین ایرانی در سازمان ناسا غوغا به پا کرد
"پروفسور ابوالقاسم غفاری" دانشمند حوزهٔ علوم ریاضی، فیزیک و صنعت فضا و اولین ایرانی شاغل در سازمان فضایی ناسا در آمریکاست و همین طور تنها غیرآمریکایی فعال در بخش محاسبات مسیریابی برنامهٔ بزرگ سفر به ماه (آپولو) بوده‌ از مهمترین پژوهش هاش همکاری با
این ایرانی در سازمان ناسا غوغا به پا کرد
"آلبرت اینشتین" در مرکز مطالعات پیشرفته ی پرینستون در نیوجرسی آمریکا بر روی نظریهٔ «وحدت میدان» و الکترومغناطیس بودهجالبتر از همه اینکه ایشون الان 105ساله هستند و از طرفداران بسیاری برخوردار هستند.


79 out of 100 based on 44 user ratings 219 reviews