موفقیت ریاضیدانان ایرانی در حل یک قضیه ریاضی پس از 41 سال


موفقیت ریاضیدانان ایرانی در حل یک قضیه ریاضی پس از 41 سالموفقیت ریاضیدانان ایرانی در حل یک قضیه ریاضی پس از 41 سال
موفقیت ریاضیدانان ایرانی در حل یک قضیه ریاضی پس از 41 سال
موفقیت ریاضیدانان ایرانی در حل یک قضیه ریاضی پس از 41 سال
گروه ریاضیدانان ایرانی موفق شدند پس از 41 سال کوتاه ترین راه حل یک معمای ریاضی را کشف و با تایید استادان ریاضی جهان آن را در مجله
بین المللی «Advances in Mathematics » به چاپ برسانند.

به گزارش ایسنا منطقه سمنان، پروفسور لیب، استاد برجسته ریاضی فیزیک جهان در سال 1972، قضیه کانتیویتی را مطرح و آن را در مجله «Advances in Mathematics» به چاپ رساند.

اعضای گروه حل این مساله شامل دکتر مجید اسحاقی از دانشگاه سمنان، دکتر اسماعیل نیکوفر از دانشگاه پیام نور تهران و دکتر علی عبادیان از دانشگاه ارومیه بودند.

دکتر اسحاقی که سرپرست گروه محققان بوده است، اظهار داشت: قضیه کانتیویتی لیب نخستین معمای ریاضی در زمینه توابع محدب است که مهمترین توابع در آنالیز کاربردی است و در مکانیک کوآنتوم، صنایع نظامی و فضایی کاربرد دارد.

در مقاله ریاضیدانان ایرانی با عنوان The simplest proof of Lieb concavity theorem کوتاهترین و جدیدترین اثبات برای قضیه «Lieb» ارائه شده است. /ایسنا52 out of 100 based on 37 user ratings 462 reviews