مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !


مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
در نظام جدید آموزشی کودکان سوئد دیگر از کلاس درس به شیوه سنتی خبری نیست. در عوض از روشی به اسم "کنجکاوی و خلاقیت" برای آموزش به کودکان استفاده میشود. در واقع در این سیستم آموزشی جدید دانش آموزان در محیط بسیار صمیمی مدرسه به همراه مربیان خود به یادگیری مسائل مختلف میپردازند.

مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
مدرسه ای بدون کلاس ، بدون نیمکت !
منبع:ایران سانلیچی در چه کشورهایی کشت می‌شود؟

1:

ههههه!
خوب کلاس ما هم همینجوری هست:دی


یخچال چیست و چگونه کار می کند ؟

2:

من برم میشمنخبه با مدرک نخبه ایی میام ایران هستاد دانشگاه میشم


99 out of 100 based on 69 user ratings 519 reviews