خانه هاي اضطراري تاشو + تصاوير


خانه هاي اضطراري تاشو + تصاويرخانه هاي اضطراري تاشو + تصاوير

اين خانه هاي سبک را ميتوان به مناطق حادثه ديده حمل و با صرف 30 دقيقه زمان، نصب کرد.
به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ، خانه هاي اضطراري تاشو با هدف کمک به بازماندگان حوادث طبيعي طراحي و ساخته شده اند. زماني که در يک منطقه زلزله، سيل، طوفان و ديگر بالاياي طبيعي رخ ميدهند، يکي از مهم ترين موضوعاتي که ذهن همگان را مشغول ميکند، اسکان دادن حادثه ديدگان در مکاني امن است.
در همين راستا يک شرکت آرژانتيني نوعي خانه موقت را توليد کرده است که به راحتي بسته بندي و جابجا ميشود و ميتوان آنها را ظرف مدت نيم ساعت نصب کرد.
اين خانه ها بسيار سبک، انعطاف پذير و مقاوم هستند. ديوارهاي اين خانه هاي اضطراري ميتواند دماي بين 20- درجه تا 49 درجه سانتيگراد را تحمل کند. فضاي داخلي اين پناهگاه ها داراي برق کشي، سيستم گرمايشي و روشنايي ميباشد.
خانه هاي اضطراري تاشو + تصاوير
خانه هاي اضطراري تاشو + تصاوير
خانه هاي اضطراري تاشو + تصاوير
خانه هاي اضطراري تاشو + تصاوير
خانه هاي اضطراري تاشو + تصاوير
خانه هاي اضطراري تاشو + تصاويرافزایش توان مغز با نوشیدن آب

1:

چه خوب


67 out of 100 based on 32 user ratings 1107 reviews