شناسایی باکتریهای اکسیدکننده گوگرد و نقش آنها در صنعت نفت/


شناسایی باکتریهای اکسیدکننده گوگرد و نقش آنها در صنعت نفت/
باکتریهای اکسیدنماينده گوگرد ، گروهی از میکروارگانیزمهای خاک هستند که برای احیای گازکربنیک به منظور تامین کربن مورد نیاز خود ، گوگرد و یا ترکیبات احیاء شده اون را اکسید کرده و سرانجام تولید سولفات می‌نمايند.


جامدکردن سیالات با آهنربا/
یون سولفات ضمن تشکیل اسیدسولفوریک که سبب کاهش Ph خاک می‌شود ، می‌تواند مستقیما" مورد مصرف گیاهان نیز برنامه گیرد.


آیا سخن گفتن آدمی مادرزادی است/
تیوباسیلوسها فراوانترین و مهمترین انواع این باکتریها هستند که علاوه بر اسیدی کردن خاکهای قلیایی ، از جمله میکروارگانیزمهایی هستند که در صنایع ، بویژه صنعت نفت کاربرد مفید دارند و داشته ، به عنوان یکی از شرایط مهم خوردگی بیولوژیکی نیز معرفی شده‌اند.


صحبتی کوتاه در باره عدسی/
در این مقاله ، ضمن معرفی اجمالی صفات عمومی مورفولوژیکی این باکتریها به ذکر مواردی از کاربرد مفید اونها و همچنین نقش مضر اونها در ایجاد خوردگی در صنایع نفت اشاره می‌شود.


جدول تناوبی مندلیف/
در پایان به نحوه چگونگی جداسازی و شناسایی این باکتریها از منابع مختلف پرداخته شده ، که با روزمره شدن روشهای شناسایی ، امکان کنترل و جلوگیری از خسارات این باکتریها در صنایع بوجود خواهد آمد.


بررسی نتیجه بازی با روش ریاضی/


تحلیل یک پدیده به روش علمی (2)/


68 out of 100 based on 63 user ratings 88 reviews