بررسی و پژوهش در نحوه استفاده از باقلا بجای غلات در تغذیه طیور گوشتی


بررسی و پژوهش در نحوه استفاده از باقلا بجای غلات در تغذیه طیور گوشتی
باقلاباترکیب شیمیائی مناسب میتواندبجای غلات درجیره غذائی طیوربکاربرده شوداین شامل 8تیماردرچهارتکرارباکاربردباقلابه نسبت های (35-30-25-20-15-10-5) %وشاهد میباشد.دراین آزمایش‌افزایش وزن جوجه هادرهرهفته غذای مصرفی وضریب تبدیل غذاومیزان تلفات جوجه هادرجیره های مختلف محاسبه خواهدشد.


بررسی وضعیت گاوداری در استان بوشهر


بررسی وضعیت گله‌داری (پرورش گوسفند و بز) در استان ایلام


78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews

بررسی وضعیت گله‌داری (پرورش گوسفند و بز) در استان زنجان
بررسی وضعیت گله‌داری در استان اردبیل
بررسی وضعیت گله‌داری در استان سمنان
بررسی وضعیت گله‌داری (گوسفند و بز) در استان کرمانشاه
بررسی وضعیت گله‌داری گوسفند و بز در منطقه قزوین
بررسی وضعیت و عملکرد توده گاوهای موجود در منطقه گلپایگان با توجه به شرایط تغذیه‌ای و مدیریتی
بررسی و مطالعه شیوه‌های مدیریت در گوسفندداری‌های استان آذربایجان غربی
بررسی و مطالعه مقدماتی چگونگی ساخت مکمل معدنی با استفاده از مواد معدنی استان سمنان
بررسی و مقایسه توان پرواری بزغاله‌های بومی پاکستانی (بیتال) و آمیخته منطقه بلوچستان
بررسی و مقایسه قدرت پرواربندی و بازدهی اقتصادی گوساله‌های نر تالشی با سیستم‌های نیمه متمرکز و گسترده در منطقه تالش
بررسی ویژگیهای الیاف پوششی بز مرغوز در ایستگاههای تحقیقات دامپروری سنندج و مهرگان کرمانشاه
بهبود خصوصیات ارثی و قابلیت‌های تولیدی بوقلمونهای بومی آذربایجان فاز اول: بررسی دامنه پراکندگی و خصوصیات فنوتیپی بوقلمونهای بومی آذربایجا
What's the canonical way to check for type in python?
Extension functions and 'help'
What is the preferred way to redirect a request in Pylons without losing form data?
How to avoid .pyc files?
Python module for wiki markup
SQLAlchemy and kinterbasdb in separate apps under mod_wsgi
Programmatically focusing a hippo.CanvasEntry?
Python Dependency Injection Framework
Get timer ticks in Python
How to skip the docstring using regex
*