سندرم‌دان (تیریزومی

بررسی میزان تیتر آنتی‌بادی اختصاصی علیه توکسوپلاسما گوندیی و راههای انتقال آن در نوزادان متولد شده با نقایص مادرزادی و علائم خطرناک بیماری
بررسی سن شروع قاعدگی و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در دانش‌آموزان مدارس منطقه هفت آموزش و پرورش
راه‌اندازی و به کارگیری روش الیزا به منظور نشان‌دادن و تعیین عیار Igm ضدویروس هرپس انسانی تیپ یک
بررسی میزان ، علل استفاده و عدم استفاده از درمان جایگزینی هورمونی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های بیماریهای زنان بیمارستان های م
بررسی کیفیت زندگی بر حسب مراحل مختلف یائسگی در زنان ساکن شهر تهران در سال 1380
تحلیل پاسخ های دو حالتی طولی ناقص به روش بیز
How do I get the inode number of the current process's executable inside kernel module?
Error in compiling a Linux kernel
Using static data structures for DMA
What is the overhead involved in a mode switch
User space access from Kernel space - get_user_pages
Ethernet checksum checking in wireless stack
Why does block I/O completion take so long when crossing CPUs?
Using struct causes kernel panic?
Signal handling for linux kernel thread (jffs2 garbage collection thread to be specific)
USB Port Speed Linux [closed]
بررسی مقایسه ای تاثیر آوای قرآن کریم و موسیقی بر شدت درد در فاز فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست زای بستری در دو زایشگاه منتخب شهر تهران در
بررسی ایمنی هومورال نسبت به بورلیا در سرم و مایع مغزی نخاعی بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل
بررسی ارتباط بین کاهش تیزبینی ناشی از نزدیک بینی و موج ‏‎VEP‎‏ با بکارگیری الگوهای مختلف تحریکی
بکارگیری برآورد پارامترهای رگرسیونی و تابع خطر در مدلهای بقا و خطی تبدیل شده در ارزیابی عود مجدد بیماران مبتلا به واریکوسل که با یکی از روشه
مطالعه فرایند خونسازی در کشت طولانی مدت مغز استخوان ر حضور سلول های سرطانی
تاثیر القای تقویت طولانی مدت بر روی پتانسیل های میدانی ایجاد شده در باند فرکانسی گاما : مقایسه ای بین پاسخ های هیپوکامپ و نئوکورتکس در موشهای
بررسی عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشکده های پزشکی - پرستاری و مامایی - دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1379- 1380
بررسی شیوه های فرزند پروری پدران و مادرانی که فرزندانشان از مهد کودک استفاده می کنند.
بررسی تاثیر عوامل آموزش حرفه ای بر اشتغال ناشنوایان شهر مشهد طی سالهای 1374 - 1378
مقایسه زمان آغاز صدا ‏‎VOT‎‏ در افراد شنوا با افراد کم شنوای عمیق و شدید 17 - 19 ساله شهر تهران
بررسی عوامل شخصی ، خانوادگی و روابط اجتماعی موثر بر بازگشت به اعتیاد در مورد معتادان بهبود یافته
بررسی گذران اوقات فراغت دانش آموزان نوجوان شهر سنندج ( مناطق مرکزی و حاشیه نشین )
بررسی نگرش مردم نسبت به نگهداری دختران فراری در مراکز بهزیستی
How to modify struct sk_buff
tasklet advantage in userspace application
How do I call Linux syscall from kernel space?
why not just plain files instead of initramfs or initrd?
compile drivers as module or built-in problem
Debugging Linux Kernel in VMWare with Windows host
What should I use on linux > 2.6.28 instead of __arch__swab32
printk - showing in message log but not in terminal for any kernel log level
External Linux kernel module dependencies
character device driver
*