اگر آزاده، اخلاقي و منطقي باشيم


اگر آزاده، اخلاقي و منطقي باشيم


/ کليپ اگر آزاده، اخلاقي و منطقي باشيم
اگر آزاده، اخلاقي و منطقي باشيم
• زمان : 56:33
سخنرانی استا رحیم پور ازغدی با موضوع بازخواني و بزرگداشت منشور رهبري، کرسي هاي آزاد انديشي نقد و مناظره 1389

شنبه، 11
60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews