در جستجوی فردیت خویش : بررسی مقابله‌ای لردجیم و "دل تاریکی" جوزف کنراد با بوف کور صادق هدایت بر مبنای فلسفه آرتور شوپهناور


در جستجوی فردیت خویش : بررسی مقابله‌ای لردجیم و "دل تاریکی" جوزف کنراد با بوف کور صادق هدایت بر مبنای فلسفه آرتور شوپهناور
هدف پیشاوری این پایان‌نامه اثبات این امر هست که نگارش "بوف کور" با اولین اثر صادق هدایت شروع شده و اتمام نوشتن اون نقطه‌ی اوج یک پروژه‌ی ناخودآگاه دراز مدت بوده هست .


مطالعه برخی از خصوصیات اکولوژیک و جنگلشناسی گونه شیشم‏‎Dalbergia sissoo Roxb.‎‏ رویشگاه طبیعی گونه شیشم در ارتفاعات استان خوزستان
قسمت اعظم اجزای سازنده‌ی "بوف کور" را می‌توان در آثار منتشر قبل نویسنده یافت .


بررسی مکتب رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران
اما در تکنیک روایت ، تصاویر و شخصیت پردازی نکات به ویژه مهمی وجود دارند که فقط با مقابله با منابع خارجی، و در درجه نخست "لرد جیم" و "دل تاریکی" جوزف کنراد، قابل توضیح هستند.


بررسی دیوان ابن معتز و ویژگیهای سبکی و ادبی وی
طرح مسئله‌ی آثار جوزف کنراد به مثابه‌ی منابع اصلی "بوف کور" سابقه‌ی قبلی ندارد و برای اولین بار ارائه می‌گردد.


بررسی رئالیسم در ادب واقعی انتقادی نجیب محفوظ
در تکنیک روایت ، ویژگی‌های شخصیت‌های اصلی و موضوع (تم)های آثار مورد اشاره‌ی هدایت و کنراد می‌توان به همانندی‌های نزدیکی اشاره نمود.


رابطه میان توان تحمل ابهام دانشجویان ایرانی، جنسیت، مهارت در زبان انگلیسی و استفاده از استراتژی های یادگیری
منتقدان بسیار زیادی به تجزیه و تحلیل و روشن نمودن مبهم و مشکل زای "دل تاریک " و "بوف کور" دست یازیده و با روش‌های تحلیل بسیار متفاوتی اون‌ها را مورد پژوهش برنامه داده‌اند.


‏‎The Relationship between EFL Readers' Inferencing Ability & their Language Proficiency,Gender and Linguistic Context‎‏
واقعیت این هست که ما اکنون در فهم و ارزیابی "دل تاریکی" در موقعیت بهتری نسبت به "بوف کور" برنامه داریم.


بررسی تفاوتهای واژگانی-نحوی در فرانسه گفتاری و نوشتاری
نوشته‌ی اخیر هنوز هم فهم انتقادی ما را از ساختار، موضوع یا موضوعات ، منابع اصلی و حتی معنای عنوان خود به چالش می‌طلبد.


بررسی نقش پردازش های ادراکی، زبانی و شناختی در کلمه خوانی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
این پاین‌نامه برای رسیدن به هدف خود روشی تطبیقی را برای پژوهش لایه‌بندی ژرف آثار مورد مطالعه بر پايه قرائت و مقابله‌ی دقیق و واژه به واژه دنبال نموده هست .

بر پايه مدارک مثبته، هدایت و کنراد هر دو نسبت به آرای آرتو شوپنهاور مجذوبیت داشته‌اند.

در نتیجه، این مطالعه بر اون هست تا همانندی‌های مورد اشاره را بر پایه سلوک شخصیت کتاب هدایت در یافتن فردیت خویش ، که چیزی به جز نقاب‌برداری مستمر نسیت ، از نقطه نظری شورپهناوری توضیح دهد.

در پایان آشکار خواهد شد که موضوع بنیادی "دل تاریک " و "بوف کور" بازگشت به جامعه هست .
67 out of 100 based on 32 user ratings 807 reviews