بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط

بررسی درک پرستاران از آموزش به بیمار و عوامل تسهیل کننده و باز دارنده آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
بررسی عوامل تنیدگی زا و شیوه های سازگاری در خانواده های بیماران روانی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان در سال 1382
بررسی تأثیر تحریکات لمسی بر وضعیت خواب و بیداری شیرخواران مقیم در شیرخوارن مقیم در شیرخوارگاه‏‎‎‏های تحت نظر سازمان بهزیستی شهر تهران در
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای حسابرسی خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران تحت عل جراحی عروق کرونر بستری در بخش‏‎‎‏های آی-سی-یو جراحی قلب بیمارستان
مقایسه وضعیت روانی-اجتماعی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز ناباروری منتخب شهر تهران سال 1381
بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای Ti6A14V و‏‎Ti6A17Nb ‎‏ در محلول‌های فیزیولوژیک بدن در شرایط مختلف
Windows swapping redundantly?
How can I change the width of a Windows console window?
Windows equivalent of /dev/random [closed]
Windows scripting FOR command to rename all files in a directory
Determining 64-bit vs. 32-bit Windows
Set Windows process (or user) memory limit
Software to Administrate Network Connections
UDP and my computer?
Hardware Acceleration for non-SSL based signing and encryption
Locating a file on the path

بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
نتایج پژوهش نشان داد که بطور کلی میزان آگاهی معلمین از پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی) کودکان در سطح پائین و آگاهی مراقبین بهداشت در سطح متوسط بوده هست .


بررسی تاثیر آموزش احیا‏‎ء‎‏ قلبی-ریوی پایه بر آگاهی و عملکرد دانش‏‎‎‏آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه شهرستان بجنورد سال 1381
در رابطه با سطح اول پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی) در کودکان نتایج پژوهش نشان داد که میزان آگاهی مراقبین بهداشت در حدود پنج برابر میزان آگاهی معلمین در این سطح بوده هست .


بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در طراحی نمودار باقیمانده‌ها برای مقابله با خود همبستگی در نمودارهای MCUSUM
در خاتمه برپايه یافته‌های پژوهش پیشنهاداتی جهت تصحیح کمبودها چه در زمینه پرستاری و چه در سطح مدیریت و گردانندگی واحدهای بهداشتی - درمانی و انجام پژوهشهای بعدی ارائه گردید.


بررسی تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان 82-81


بررسی مراقبتهای دریافت‏‎‎‏شده بهداشت باروری طی دوران معلولیت در زنان معلول جسمی حرکتی عضو جامعه معلولین ایران، شهر تهران، سال 1382


59 out of 100 based on 24 user ratings 649 reviews

بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش تن آرامی بنسون و تکرار اذکار مستحبی بر وضعیت اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش آی-سی-یو بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بررسی تأثیر مراقبت پرستاری در منزل بر عوارض ناشی از بی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در منزل در شهرستان سمنان سال 1382-1381
بررسی ارتباط سقط و ابتلا به سرطان پستان
بررسی ارتباط بین درک پرستاران از رفتارهای اقتدار بخش سرپرستاران و اقتدار شغلی خود در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد، سال 1382
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای عوامل خطرزای ابتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک و هموراژیک در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی-درمانی وابسته به دانشگ
بررسی ارتباط خودپنداره با درک از قدرت و همبستگی در روابط خانوادگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س)
جداسازی لاکتوفرین از نوتروفیل‌های بیماران آلوده به ویروس هپاتیت (C)
مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با سالمندان مقیم سرای سالمندان (شهر تهران-1382)
بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر سبک زندگی و کنترل فشار خون زنان مبتلا به هیپرتانسیون روستای نیماور شهرستان زنجان در سال 1383
Getting System Date in MSVC 6.0
Can I determine when a default printer was set on windows
How do I uninstall a Windows service if the files do not exist anymore?
Executing multiple commands from a Windows cmd script
How do I list installed MSI from the command line? [closed]
How do I install an MSI synchronously?
xcopy /exclude issue
How do I send mouse/keyboard input without triggering LLMHF_INJECTED flag?
Explore containing folder instead of open containing folder
How to detect the language version of Windows
*