اجتهاد و تقليد در علوم انساني


اجتهاد و تقليد در علوم انساني


/ کليپ اجتهاد و تقليد در علوم انساني
اجتهاد و تقليد در علوم انساني
• زمان : 54:31
سخنرانی دکتر حسن رحیم پور ازغدی با عنوان طرحی برای فردا / دانشگاه علوم انساني باقر العلوم، قم، مهر 1389

يکشنبه، 8
56 out of 100 based on 61 user ratings 1186 reviews